"škola nás baví"

Informace školní družiny

1. Úhrada úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině – tj. platba za školní družinu se platí vždy na pololetí daného školního roku.

2. Platba je možná pouze bankovním převodem:

Číslo účtu: 18738441 / 0100

3. Popř. platba složenkou typu A /možno vyzvednout u vedoucí školní družiny /.

4. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce měsíce října daného školního roku – částka činí 250 KČ.

5. Platbu za 2. pololetí je nutné uhradit nejpozději do konce měsíce února daného školního roku – částka činí 250 KČ.

6. Platbu nelze platit v hotovosti – děkujeme za pochopení.

7. Po uhrazení platby za školní družinu na dané pololetí školního roku – tj. za úhradu úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině má žák zároveň zaplacené všechny kroužky na naší škole.

 

ŽÁKY VYDÁVÁME VŽDY POUZE V TĚCHTO ČASECH:

11:45 – 12:00 HODIN

12:45 – 13:00 HODIN

13:45 – 14:00 HODIN

14:00 – 15:00 HODIN ŽÁKY NEVYDÁVÁME / VYCHÁZKY, SPORTOVNÍ ČINNOSTI /

15:00 – 17:00 HODIN / KDYKOLIV – KONEČNÁ/

Popřípadě po domluvě s paní vychovatelkou.

Prosíme, řekněte jméno, příjmení a třídu žáka asistentům a ti Vám je přivedou.

Žáci se převléknou sami v šatnách školní družiny.

Žádáme Vás, abyste nevstupovali za skleněné dveře z důvodu bezpečnosti všech žáků a zaměstnanců školní družiny.

Prosíme, respektujte nošení respirátorů v budově školní družiny, dodržujte 2 m rozestupy a používejte dezinfekci rukou.

Děkujeme za pochopení.

Vychovatelky školní družiny.

 

INFORMACE K VYDÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

žák musí mít řádně vyplněný zápisní lístek -

ten musí obsahovat:

1. Jméno, příjmení žáka a zákonných zástupců.

2. Třídu, kterou žák v daném školním roce navštěvuje.

3. Zdravotní pojišťovnu žáka.

4. Adresu žáka a zákonných zástupců.

5. Platná telefonní čísla všech zákonných zástupců a dalších, kteří budou žáka ze školní družiny vyzvedávat.

6. Informace o aktuálním zdravotním stavu žáka / různé druhy alergií, COVID – 19, aj./.

7. druhé strany zápisního lístku vypsané odchody ze školní družiny – tj. odchod sám či v doprovodu – prosíme, vypište všechny, kteří mohou Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat.

8. Pokud si pro žáka přijde někdo, kdo nebude zapsán v zápisním lístku, v tomto případě mu žáka nevydáme.

9. Žádáme Vás o dodržování časů pro vyzvedávání žáků ze školní družiny – školní družina ukončuje provoz v 17:00 hodin.

V případě, že si své dítě nevyzvednete včas, budeme postupovat dle našeho školního řádu. Tj. po 17:00 hodině voláme Policii ČR a OSPOD Chomutov.

10. V době vycházek či sportovních činností si mohou žáci nechat podepsané věci v sáčku v šatně ve školní družině.

11. Do školní družiny, prosíme, neposílejte Vaše děti, pokud budou mít: teplotu, kašel, rýmu či jiné závažné zdravotní problémy /např. COVID – 19, atd./.

12. Pokud má Vaše dítě chronický nebo alergický kašel, prosíme o dodání potvrzení od lékaře.

INFORMACE K PLATBĚ OBĚDŮ A ČIPŮ:

1. Přihlášku do školní jídelny lze vyzvednout, vyplnit a odevzdat u vedoucí školní jídelny p. Heischmannové od 7:00 – 8:00 hodin, v budově školní jídelny a školní družiny.

2. Platba je možná pouze bankovním převodem na účet školní jídelny.

3. Číslo účtu: 115 – 8088760237 / 0100

4. Platí se zálohově, trvalým převodem, nejpozději do 25. dne v měsíci.

5. Částka činí: 550 kč na měsíc za obědy.

6. Dále potřebujete: čip – 115 kč.

Ten bude zároveň sloužit k přihlašování a odhlašování žáka ze školy.

7. Do textu pro příjemce napište:

ŠJ – jméno a příjmení žáka, třídu.

8. V případě nemoci žáka obědy odhlašují pouze zákonní zástupci, jinak Vám obědy propadnou bez náhrady, obědy se musí každý měsíc navolit v aplikaci – www.strava.cz.

9. Pro pobyt ve školní družině je nutné mít zaplacené obědy na daný měsíc. Pokud žák nebude mít zaplacené obědy, může to být důvodem k telefonické domluvě o odchodu žáka ze školní družiny.

10. Email: i.heischmannov@zspisecna.cz

11. Telefonní číslo: +420 730 155 909

12. Webové stránky: www.strava.cz