"škola nás baví"

Provoz

1. Ranní školní družina je od 6:00 – 7:40 hodin.

2. Činnost školní družiny začíná po skončení poslední vyučovací hodiny dané třídy, tj. v rozmezí od 11:40 nebo od 12:35 hodin.

3. Vyzvedávání žáků ze školní družiny: 

11:45 – 12:00, 12:45 – 13:00, 13:45 – 14:00 hod.

4. Žádáme Vás o respektování určených časů, mimo daný čas žáky nevydáváme – děkujeme za pochopení.

/popř. po dohodě s vychovatelkou školní družiny či písemné žádosti zákonných zástupců žáka/.

Nepouštíme žáky po telefonické domluvě.

5. Vycházky a sportovní činnosti ve školní družině vždy od 14:00 – 15:00 hodin. V této době žáky nevydáváme.

6. Konečná školní družina je od 15:00 – 17:00 hodin – všichni žáci školní družiny jsou spojeni v jedno oddělení.

7. Kroužky školní družiny nebo školního klubu jsou podle vedoucího daného kroužku.