"škola nás baví"

Mimoškolní zájmová činnost

 

Název zájmového útvaru

Termín – den / doba

vedoucí útvaru

Kroužek basketu

St 12.45 – 13.30

p. Bolomská

Hra na nástroj (kytara, flétna)

Po 15.00 – 16.00

p. Jíchová

Kroužek pěveckého sboru Berušky II

Čt 15.00 – 16.00

p. Jíchová

Kroužek pěveckého sboru 5. – 9. ročník - Hlásek

St 15.45 – 17.30

p. Jíchová

Hra na nástroj (kytara, flétna     )

Čt 16.00 – 17.00

p. Jíchová

Hra na nástroj (kytara)

St 17.30 – 18.00

p. Jíchová

Kroužek pěveckého sboru - Berušky I

St 15.00 – 15.45

p. Jíchová

Taneční kroužek              1.-3.roč.

St 13.45 – 14.30

Mgr. Málková

Kroužek  Cambridge English - Starters   3.-4.roč.

Čt 13.15 – 14.00

Bc. Kozárová

Kroužek logopedie         1.-3.roč.

Út 11.40 – 13.30

Bc. Kozárová

Klub zábavné logiky a deskových her

Po, Čt 13.15

p. Guček

Kroužek modelářů

Po 16.00 – 18.00

p. Kocourek

Kroužek volné internetové hodiny (od 2.tř.)

Čt 15.00 – 16.00

p. Janoštíková

Kroužek keramiky           4., 5.tř.

Út 13.30-15.00

Mgr. Hégrová

Kroužek vybíjené            5.roč.

St 12.45 – 13.45

Mgr.Hovorková

Kroužek výtvarné výchovy         3.roč

Po 13:00

Mgr. Krhounová

Kroužek fotbalu 6. – 9. ročník    6.-9.roč

Čt 14.00 – 15.00

p. Klimeš

Kroužek fotbalu 1. – 5. ročník    1.-5.roč

Po 12.45 – 14.00

p. Klimeš

Čtenářský klub 2

Čt 15.00 – 16.00

p. Szabóová

Knihovna

Út 15.00 – 17.00

p. Janoštíková

Kroužek biologie (přírodovědný)

Čt+Pá – 7.00

Mgr. Vokatá

Čtenářský klub 1

Út 15.00 – 16.30

p. Janoštíková

Kroužek  Cambridge English -  Movers  5.-6.roč

ST 14:00 – 14:45

Mgr. Hanušová

Kroužek podpory učení 1 - logopedie

Út 11.40 – 13.30

Mgr. Kozárová

Kroužek podpory učení 2            4. – 9.tř.

Po,St,Čt 12.45 – 14.25

Mgr. Dolníková

Kroužek Německého jazyka

Út 7.00

Mgr. Tuhá

Kroužek Anglického jazyka         6.-7.roč

Út 7.00

p. Jünglingová

Kroužek Logopedie        ŠD

Stř. 15.00 -16.30

p. Janoštíková

Výtvarný kroužek           1.tř.

Po 15.00 – 15.45

p. Navrátilová

Výtvarný kroužek           2. – 5.tř.

Út 15.00 – 15.45

p. Navrátilová

Rukodělný kroužek a VV

Po 13.00 – 14.00

Mgr. Krhounová

Ruční práce        4. – 5.tř.

Po 13.00 – 14.00

Mgr. Korábová

Florbal

Čt 12.45 – 13. 30

p. Bolomská