"škola nás baví"

Pro žáky

Školní rok 2019/2020
Informace pro rodiče a žáky
Další cizí jazyk pro žáky 8.ročníku

S ohledem na vzdělávání žáků podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a v souladu s naším Školním vzdělávacím programem nabízíme žákům osmého ročníku ve školním roce 2019/2020 výuku dalšího cizího jazyka (povinného): německého nebo ruského a to v rozsahu 3 hodiny týdně.


O zařazení do předmětu rozhodne pořadí přihlášek.

Ve školním roce 2019/2020 nabízí škola pro žáky 7. - 9.ročníku tyto volitelné předměty:
 

7.ročník

  • Seminář a praktika z přírodovědných předmětů - biologie
  • Sportovní výchova
  • Domácnost ( základy vaření a stolování )


8.ročník

  • Informatika
  • Sportovní výchova
  • Domácnost ( základy vaření a stolování )

 

9.ročník

  • Seminář a praktika z přírodovědných předmětů - zeměpis
  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Seminář z výtvarné dramatické výchovy
  • Technické činnosti

 

Škola si vyhrazuje právo zařadit žáka podle naplněnosti jednotlivých skupin podmínek školy a dle daného ročníku. Volitelný předmět je povinný a klasifikovaný.