"škola nás baví"

Pro žáky

Školní rok 2022/2023
Informace pro rodiče a žáky
Další cizí jazyk pro žáky 8.ročníku

S ohledem na vzdělávání žáků podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a v souladu s naším Školním vzdělávacím programem nabízíme žákům osmého ročníku ve školním roce 2022/2023 výuku dalšího cizího jazyka (povinného): německého nebo ruského a to v rozsahu 3 hodiny týdně.


O zařazení do předmětu rozhodne pořadí přihlášek.

Ve školním roce 2022/2023 nabízí škola pro žáky 7. - 9.ročníku tyto volitelné předměty:
 

7.r
VPsv - Sportovní výchova - TOT, POD
VPuv - Seminář – užité výtvarné činnosti - ŠAJ
8.r
VPsv - Sportovní výchova - DOL, MEŠ
VPvs - Praktická výuka vaření a stolování - KOP
9.r
VPze - Seminář ze zeměpisu – THE
VPpt - Praktikum z technických činností – KOC
VPsv - Sportovní výchova -  DOL
VPvs - Praktická výuka vaření a stolování - KOP

 

Škola si vyhrazuje právo zařadit žáka podle naplněnosti jednotlivých skupin podmínek školy a dle daného ročníku. Volitelný předmět je povinný a klasifikovaný.

 

kliknutím na logo spustíte SmartClass RoboTel