"škola nás baví"

Projekty

OP JAK_Chomutov Písečná

OP JAK_Chomutov Písečná

OP JAK_Chomutov Písečná byl spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen ...

Společnou cestou 2

Společnou cestou 2

PROJEKT "Společnou cestou 2" 0005/PODSKOL/2022 IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáku a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli ...

Doučování žáků škol - NPO 2022-2023

Doučování žáků škol - NPO 2022-2023

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Záměr: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční ...

Projekt: Infrastruktura Chomutov

Projekt: Infrastruktura Chomutov

Infrastruktura ZŠ Chomutov byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Společnou cestou

Projekt Společnou cestou

Název projektu: Společnou cestou Příjemce: Statutární město Chomutov Partneři: 7 škol zřizovaných SM Chomutov Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926 Popis a cíle projektu: Projekt je zaměřen na podporu ...

Kampaň: Celé Česko čte dětem

Kampaň: Celé Česko čte dětem

Kampaň: Celé Česko čte dětem Více informací naleznete zde ...

Projekt: Prevence ve škole

Projekt: Prevence ve škole

Název projektu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“ Registrační číslo projektu, číslo smlouvy 21/SML3047/SoPD/SMT Předpokládaný začátek realizace projektu 1. 1. 2021 Předpokládaný konec projektu ...

Projekt Výzva 47

Projekt Výzva 47

Projekt společnou cestou je spolufinancován Evropskou unií.