"škola nás baví"

Školská rada

Složení Školské rady při Základní škole Chomutov, Písečná 5144.

Za správnost: Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy

Zvolení zástupci zákonných zástupců žáků:

  • Paní Renata Kuchařová 
  • Pan Karel Škrípal

Zástupci jmenovaní zřizovatelem – Statutární město Chomutov:

  • Ing. Ivana Košanová
  • Mgr. Milan Märc

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Bohumila Rýznerová
  • Mgr. Zdena Hanušová – zvolená předsedkyně školské rady

Kontaktní údaje na předsedu:

474 659965, 606 888 981, zdena.hanusova@seznam.cz