"škola nás baví"

Školská rada

Složení Školské rady při Základní škole Chomutov, Písečná 5144.

Rada statutárního města Chomutova na své schůzi konané dne 18. 3. 2019 projednávala materiál „Jmenování členů školských rad“ a přijala k tomuto bodu svého programu usnesení č. 259/19, kterým v souladu s odst. 2 § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala opětovně Mgr. Milana Märce a nově Bc. Elvíru Hahnovou zástupci zřizovatele do školské rady, a to k 26. 3. 2019. 

Za správnost: Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy

Zvolení zástupci zákonných zástupců žáků:

  • Bc. Jana Stříbrská, DiS
  • Pan Karel Škrípal

Zástupci jmenovaní zřizovatelem – Statutární město Chomutov:

  • Bc. Elvíra Hahnová
  • Mgr. Milan Märc

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Bohumila Rýznerová– zvolená předsedkyně školské rady
  • Mgr. Martina Hégrová

Kontaktní údaje na předsedu:

474 659965, b.ryznerova@zspisecna.cz

Ke stažení:

Volebni-rad-SR-od-2017.pdf  (837.55 kB)