"škola nás baví"

Základní údaje o škole

Název školy:Základní škola Chomutov, Písečná 5144
Název školy na razítku:Základní škola Chomutov, Písečná 5144
Adresa:Písečná 5144, 430 04 Chomutov
Ředitel školy:Mgr. Miroslav Žalud (m.zalud@zspisecna.cz)
Forma hospodaření:příspěvková organizace
Vymezení hlavního úkolu:poskytování základního vzdělání a výchovy
Název a sídlo zřizovatele:Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO zřizovatel:00261891
Bank.spojení zřizovatel:19–626441/0100
IČO:00831476
Bankovní spojení:KB Chomutov - 18738441/0100
Datová schránkawh2xftv
Telefon:+420474 659 965
E-mail:

info@zspisecna.cz

  

Vnitřní oznamovací systém

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete na

https://app.whispero.eu/f/pr15000lqk94lo2j

 

 

Zaměstnanci

 

 

O škole - základní informace

Sídlištní, relativně nová, panelová, pavilónová, ani malá ani velká, veselá i vážná, s dobrými žáky i žáky horšími, s učiteli mladými i staršími, s metodami práce moderními i klasickými, s úspěchy i prohrami, někdy bohatá a někdy chudší – prostě „normální“ základní škola.

V „normálnosti“ spatřujeme filozofii naší práce. Myslíme si, že základní škola je určena nejširšímu spektru populace školního věku a každá specializace na úkor něčeho jiného popírá právo dítěte na všeobecné základní vzdělání. Nechceme zavádět nesystémové a účelové tzv. specializace na cokoliv a vstupovat do prostředí „trhu s žáky“ jako nesolidní partner, který nabízí, ale neplní. Nebráníme talentovaným dětem v odchodu do škol s rozšířenou výukou nebo na víceletá gymnázia, ale domníváme se, že tyto instituce jsou určeny pro žáky, u kterých je zřejmá značná míra talentu a seriozního zájmu, a pokud tomu tak není, jedná se právě o to nesolidní partnerství na „trhu s žáky“. Naší prací je skládání mozaiky ZÁKLADNÍCH “kamínků“ a vytváření  ZÁKLADNÍCH  návyků, postojů, hodnot a vědomostí, pro další rozvoj mladého člověka. V tomto duchu jsme vytvořili i vlastní „Školní vzdělávací program“, který platí od 1.9.2007.