"škola nás baví"

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Certifikace přístupnosti

Webové stránky byly vyrobeny ve shodě s požadavky zákona č. 99/2019 Sb. Kritéria WCAG 2.1 (A a AA) byla implementována a testována.

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Chomutov, Písečná 5144 se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.zspisecna.cz

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno a je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

 • některé PDF dokumenty na webových stránkách nemají strojově čitelnou vrstvu (Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah)

Další doplňující informace

Tento web splňuje soubor technických pravidel, která zajišťují dostupnost informací a bezproblémové používání webových stránek bez ohledu na zobrazovací zařízení (softwarové i hardwarové), jejich nastavení a také fyzický stav uživatele (např. v případě zdravotního handicapu). Na těchto webových stránkách se tedy uživatelé snadno orientují bez ohledu na zařízení, které pro přístup k internetu používají (např. stolní počítače, mobilní telefony, tablety, čtečky či chytré televize).

Přístupnost webu je m.j. zajištěna samostatnou mobilní-responzivní a desktopovou verzí webu. Jde o webovou prezentaci, která se díky kódování webu automaticky přizpůsobí aktuálnímu zařízení, ze kterého uživatel web navštěvuje.

Dále je pro správné zobrazení a kompatibilitu napříč zařízeními zajištěna:

 • 100% validita HTML5
 • 100% validita CSS
 • Bezbychnost vlastního JS
 • Snadné přiblížení obsahu, zoom, funkcemi prohlížeče
 • Kontrastní přepnutí barev pro lepší čitelnost
 • Možnost snadného přepnutí čtecího režimu bez stylů formou nativních možností prohlížeče
 • Popisky webu, zejména titulky a popisky obrázků, jsou strojově nebo uživatelsky správně vyplněné
 • Rozcestníky na webu jsou generovány automaticky a tudíž funkčně správně.
 • Na webu je správně využívána hierarchie nadpisů H1, H2, H3, ...
 • Podtržení se nepoužívá pro běžné zvýraznění textu
 • Kontrastní podbarvení bloků/pozadí zajišťuje dobrou čitelnost i orientaci na stránce
 • Snadné sdílení vč. obrázku na soc. sítě a komunikační aplikace
 • Strojově čitelný obsah pro vyhledávače
 • Zvukově přehrávaný text článků pomocí technologie TTS
 • Kontrastní přepnutí barev pro lepší čitelnost
 • Umožnění prohlížeči, aby vypnul styly do režimu čtení