"škola nás baví"

Zaměstnanci

Ředitel školy
Mgr. Miroslav Žalud, m.zaludzspisecna.cz
 

Statutární zástupce ředitele školy a Výchovný poradce spolupráce s PPP
Mgr. Eva Koprušťáková, e.koprustakovazspisecna.cz

Zástupce ředitele školy a člen ŠPP
Mgr. Alena Hovorková, a.hovorkovazspisecna.cz

Vedoucí školního stravování
Iveta Heischmannová, i.heischmannovazspisecna.cz

Účetní

Jana Kebrlová, j.kebrlovazspisecna.cz 

1. stupeň

TřídaTřídní učitelE-mail
0.AHana Peterováh.peterova@5zscv.cz
0.BBc. Lenka Karáskovál.karaskova@5zscv.cz
1.A

Mgr. Ivana Šmejkalová, C-31

i.smejkalova@zspisecna.cz

1.B

Mgr. Pavlína Pavelková, C-30

p.pavelkova@zspisecna.cz

 

1.CMgr. Denisa Dologhová , učebna C-04

d.dologhova@zspisecna.cz

2.A

Mgr. Lenka Šikířová, C-27

l.sikirova@zspisecna.cz

2.B

Mgr. Jitka Banovičová, D-22

j.banovicova@zspisecna.cz

 

2.CMgr. Alice Korábová, učebna D-23

a.korabova@zspisecna.cz

3.A

Mgr. Bohumila Rýznerová, D-24

b.ryznerova@zspisecna.cz

3.B

Mgr. Ivana Benešová, C-08

i.benesova@zspisecna.cz

3.CMgr. Alice Korábová, D-23a.korabova@zspisecna.cz
4.A

Mgr. Alena Vránová, C-23

a.vranova@zspisecna.cz

4.B

Mgr. Jana Tomčíková, C-09

j.tomcikova@zspisecna.cz

5.A

Mgr. Martina Hégrová, C-22

m.hegrova@zspisecna.cz

5.B

Mgr. Radmila Zítková, C-05

r.zitkova@zspisecna.cz

5.CMgr. Marcela Málková, C-06m.malkova@zspisecna.cz

 

2. stupeň

Třída

Třídní učitelE-mail
6.A

Mgr. Lukáš Oravec, učebna D-43

l.oravec@zspisecna.cz

6.B

Bc. Matěj Tóth D-67

m.toth@zspisecna.cz
7.A

Bc. Vladimír Dolanský D-6

v.dolansky@5zscv.cz

7.BMgr. Naděžda Kloubová, D-35

n.kloubova@5zscv.cz

7.C

Ing. Bc. Petr Thelen, D-17

k.junglingova@zspisecna.cz

8.A

Mgr. Anita Rusínová D-39

a.rusinova@5zscv.cz

8.C

Mgr. Kristina Jűnglingová, D-66

k.junglingova@zspisecna.cz

9.AMgr. Eliška Vokatá, učebna D-61

e.vokata@zspisecna.cz

9.BIng. Jiří Podolák, D-44

j.podolak@5zscv.cz

 

 

 

 

Přípravný ročník 0.A

Peterová Hana
h.peterova@zspisecna.cz

Přípravný ročník 0.B

Bc. Karásková Lenka
l.karaskova@zspisecna.cz

 

Přípravné třídy jsou umístěny v pavilonu školní družiny

Výchovný poradce

Mgr. Eva Koprušťáková: pro oblast SPU a spolupráce s PPP
Mgr. Alena Hovorková: člen ŠPP
Mgr. Michaela Vejražková: kariérový poradce a koordinátor inkluze

Metodik prevence a adaptační koordinátor

Mgr. Pavlína Lednová, p.lednova@5zscv.cz

Sociální pedagog

Mgr. Markéta Dolejší, m.dolejsi@5zscv.cz
Vendula Dostálová, DiS., v.dostalova@5zscv.cz

 

SmartClass
kliknutím na logo spustíte SmartClass RoboTel

Netřídní

 • Ing. Lucie Fara, E-05, l.fara@5zscv.cz
 • Vlastimil Kocourek, F-20, E-11, v.kocourek@zspisecna.cz
 • Mgr. Vanda Kozárová, učebna C-02, v.kozarova@zspisecna.cz   
 • Mgr. Alžběta Šťastná, učebna D-43, a.stastna@zspisecna.cz
 • Martina Šainerová, učebna D-45, m.seinerova@5zscv.cz
 • Mgr. Jana Chabrová, učebna D-66, j.chabrova5zscv.cz
 • Mgr. Miroslav Lingeš, D-42, m.linges@zspisecna.cz
 • Mgr. Eva Koprušťáková, D-58, e.koprustakova@zspisecna.cz
 • Ing. Radim Řechka, D-25, r.rechka@5zscv.cz
 • Jana Velebová, D-67, j.velebova@5zscv.cz
 • Mgr. Helena Pajerová, D-58, h.pajerova@5zscv.cz

Školní asistenti

 • Jitka Doušová
 • Eva Regecová
 • Michal Guček
 • Jiřina Holečková
 • Klára Janatová

 

Speciální pedagog

Mgr. Ivana Francová, učebna H31, i.francova@5zscv.cz
Mgr. Vanda Kozárová, učebna C-02, v.kozarova@5zscv.cz
Mgr. Lenka Šikířová, učebna C-27, l.sikirova@5zscv.cz

Asistenti pedagoga

 • Eva Regecová

 • Klára Janatová

 • Jana Joštová

 • Denisa Rose

 • Lenka Doudová

 • Jiřina Holečková

 • Milan Guček

 • Jitka Doušová

 • Markéta Kirnová

 • Lenka Drapáková

 • Nela Wiessnerová

 • Michaela Jelínková

 • Marcela Kvašňáková

 • Mariana Drach

 • Marie Pištorová

Školní družina a školní klub

Vedoucí vychovatelka:
Adriana Navrátilová, učebna A-6, kabinet ŠD A-3 a 8, a.navratilova@5zscv.cz

Vychovatelky školní družiny

 • Pavla Janoštíková  
 • Liana Jíchová         
 • Denisa Rose
 • Hana Jíchová

Sekretářka školy

Melichová Vlasta, v.melichova@zspisecna.cz

Vlasta Melichová, přebírá vybrané povinnosti hospodářky školy, správce sborovny, zajišťuje spisovou a archivní službu a částečnou personalistiku, správce skladů (učebnic, školních pomůcek, archiv)

Školníci

Josef Jansík, požární preventista, bezpečnostní technik, správce objektu, správce hřiště
j.jansik@5zscv.cz

Uklízečky, přidělené pracovní úseky

 • Jaroslava Franková, D-1
 • Jana Huptychová, D-2
 • Lenka Finkerová, D-3
 • Marie Rýznerová, C-1
 • Šárka Pavlasová, C-2
 • Ilona Bohuslavová, E, F, G, H
 • Vlasta Lednová, A

 

 

Školní jídelna

Iveta Heischmannová, vedoucí školního stravování,  A-30 kancelář v pavilonu školní družiny jídelny a kuchyně - i.heischmannova@zspisecna.cz

Kuchařky

Barbora Moscato, hlavní kuchařka
Šárka Šebková, kuchařka
Marcela Šubrtová, pomocná kuchařka
Jaroslava Kuhnová , pomocná kuchařka

Kuchyně přebírá odpovědnost za úklid školní jídelny a prostor přiléhajících ke školní jídelně.


 

Odborný poradce, pracovník pro metodickou pomoc a koordinaci daného předmětu, případně skupiny předmětů a správce pomůcek kabinetu uvedeného předmětu.

 

Mgr. Lenka Šikířová - 1.-3.ročník

Ing. Bc. Petr Thelen - matematika

Mgr. Alena Vránová - 4.-5. ročník

Mgr. Eliška Vokatá - chemie a přírodopis

Mgr. Martina Hégrová - spolupráce s MŠ

Bc. Vladimír Dolanský – zeměpis

Adriana Navrátilová- školní družina a školní klub

Mgr. Lukáš Oravec - dějepis

Jana Velebová - hudební výchova

Mgr. Pavlína Lednová - informatika

Mgr. Naděžda Kloubová - český jazyk

Mgr. Anita Rusínová- fyzika

Mgr. Vanda Kozárová - cizí jazyky

Mgr. Eva Koprušťáková - žákovská kuchyně

Bc. Matěj Tóth- tělesná výchova

Mgr. Miroslav Lingeš - občanská výchova

Mgr. Miroslav Žalud - pracovní výchova

Mgr. Naděžda Kloubová - výtvarná výchova