"škola nás baví"

Pro rodiče

Třídní schůzky, pedagogické rady a konzultace s pedagogy

 

Třídní schůzky úvodní8. září 2022
Třídní schůzky I.čtvrtletí10. listopad 2022
Konzultace s pedagogy I.pololetí5. leden 2023
Třídní schůzky III.čtvrtletí20. duben 2023
Konzultace s pedagogy II.pololetí25. květen 2023
Pedagogická rada I.čtvrtletí10. listopad 2022
Pedagogická rada I.pololetí19. leden 2023
Pedagogická rada III.čtvrtletí20. duben 2023
Pedagogická rada II.pololetí22. červen 2023
Ukončení školního vyučování ve II. pololetí30. červen 2023

Pracovní porady pedagogických pracovníků budou organizovány vždy ve čtvrtek poslední
týden v měsíci, pokud si organizace šk. roku nevyžádá jinak.

Plán třídních schůzek, učitelů a zákonných zástupců žáků nevylučuje svolání mimořádné třídní schůzky třídním učitelem, konání schůzky podléhá oznamovací povinnosti vedení školy.
Zástupci žáků budou informováni o možnosti individuální konzultace s pracovníky školy po předchozí domluvě termínu schůzky. Zajistí třídní učitelé.

Základní škola Chomutov, Písečná 5144

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU 2022/23

Ukončení klasifikace za šk.rok 2021/202231. srpen 2022
Zahájení školního roku 2022/20231. září 2022
  
Státní svátek - Den české státnosti28. září 2022
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR23.a 24.09.2022
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu28. říjen 2022
Podzimní prázdniny26. říjen 2022
Podzimní prázdniny27. říjen 2022
Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva17. listopad 2022
Plavecký výcvik - 1.skupina14.09.2022 - 30.11.2022
Plavecký výcvik  - 2.skupina14.09.2022 - 30.11.2022
Chomutovské Vánoceprosinec 2022
Ukončení vyučování před Vánoci22. prosinec 2022
Vánoční prázdniny začínají 23. prosinec 2023
Zahájení  vyučování po Vánocích 3. leden 2023
Talentové zkouškyleden - únor 2023
I.Pololetí - vydání výpisu z vysvědčení31. leden 2023
Pololetní prázdniny - jednodenní3. únor 2023
Jarní prázdniny27.2..-5.3.2023
Lyžařský výcvik 
Velikonoční prázdniny6 duben 2023
Státní svátek - Velký pátek 7. duben 2023
Státní svátek - Velikonoční pondělí10. duben 2023
Zápis žáků do 1.tříd duben 2023
Přijímací  řízeníduben.2023
Focení 23 červen 2023
Vodácký kurz 
Kino Jirkov - 2.st26.-29.6.2023
Kino Jirkov - 1.st26.-29.6.2023
První školní den 2023/2024  (více informací)4.9.2023

 

Bakaláři – ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Webová aplikace Bakaláři obsahuje:

 • Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy)
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin (bude využíváno později v aplikaci třídní kniha)
 • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr, apod.
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval, atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Rozvrh - stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn daných suplováním.
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (omluvenky, výchovná opatření, atd)

 

Přihlášení do aplikace:
Na webových stránkách školy www.zspisecna.cz je umístěn odkaz na vstup do elektronické žákovské knížky nebo na 5zscv.bakalari.cz možno využít i mobilní aplikaci. Po kliknutí budete přesměrováni na přihlašovací stránku aplikace, kde vyplníte jméno, heslo a kliknete na "Přihlásit". Uživatelské jméno: obdržíte na třídních zkouškách Heslo: obdržíte na třídních schůzkách Pokud heslo zapomenete, bude Vám ve škole vygenerováno nové heslo a bude k dispozici u Vašeho třídního učitele. Zapomenutá hesla nebudou v žádném případě sdělována emailem a ani telefonicky. Rodiče zásadně nesdělují svá hesla dětem z důvodu možnosti zneužití omluvenek, podpisů známek apod. Z tohoto důvodu nebudou rodičovská hesla při zapomenutí posílána po dítěti, vždy si bude muset rodič pro své zapomenuté heslo dojít osobně. Záložka KOMENS - Modul Komens slouží pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči. Postup omlouvání absence:

 • Klikněte na záložku KOMENS
 • V Políčku „typ zprávy“ si vyberete "Omluvení absence"
 • Automaticky se vybere třídní učitel Vašeho dítěte
 • Zapište omluvenku

 

Oznamování absence:

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit nejpozději do 3 dnů od počátku absence
 • Omlouvání absence (plně nahrazuje omluvenku v klasické papírové žákovské knížce)

AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

 

Oficiální informace

 

 

Další informace: