"škola nás baví"

Pro rodiče

Třídní schůzky, pedagogické rady a konzultace s pedagogy

Třídní schůzky úvodní5. září 2019
Třídní schůzky I. čtvrtletí21. listopad 2019
Konzultace s pedagogy I. pololetí9. leden 2020 (15-17:00)
Třídní schůzky III. čtvrtletí23. duben 2020
Konzultace s pedagogy II. pololetí           28. květen 2020 (15-17:00)
Pedagogická rada I. čtvrtletí21. listopad 2019
Pedagogická rada I. pololetí23. leden 2020
Pedagogická rada III. čtvrtletí23. duben 2020
Pedagogická rada II. pololetí22. červen 2020

 

Základní škola Chomutov, Písečná 5144

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU 2019/20

Zahájení školního roku 2019/2020 1. září 2019
Zahájení školního vyučování 2. září 2019
Ukončení klasifikace za šk. rok 2018/2019 30. srpen 2019
   
Plavecký výcvikII. třídy - (11:30 -13:00)11.9.-20.11.19
Plavecký výcvikIII. třídy - (11:30 -13:00)13.9.-15.11.19
Státní svátek 28. září 2019
Státní svátek 28. říjen 2019
Podzimní prázdniny 29. říjen 2019
Podzimní prázdniny 30. říjen 2019
Státní svátek 17. listopad 2019
Chomutovské Vánoce18:00 - ?19. prosinec 2019
Ukončení vyučování 20. prosinec 2019
Vánoční prázdniny 23. prosinec 2019
Zahájení  vyučování 6. leden 2020
Talentové zkoušky 2.-.15. leden 2020
I.Pololetí - vydání výpisu z vysvědčení 30. leden 2020
Pololetní prázdniny 31. leden 2020
Jarní prázdniny 3. únor - 7. únor 2020
Lyžařský výcvik  
Velikonoční prázdniny 9. duben 2020
Státní svátek 10. duben 2020
Velikonoce - pondělí  13. duben 2020
Zápis žáků do 1.tříd 1.+2.? Duben 2020
Přijímací  řízení ...duben.2020
Focení  …květen.2020
Vodácký kurz  
Kino Jirkov2.st24. červen 2019
Kino Jirkov1.st25. červen 2019
   
Třídní schůzky úvodní 5. září 2019
Třídní schůzky I.čtvrtletí 21. listopad 2019
Konzultace s pedagogy I.pololetí(15-17:00)9. leden 2020
Třídní schůzky III.čtvrtletí 23. duben 2020
Konzultace s pedagogy II.pololetí(15-17:00)28. květen 2020
Pedagogická rada I.čtvrtletí 21. listopad 2019
Pedagogická rada I.pololetí 23. leden 2020
Pedagogická rada III.čtvrtletí 23. duben 2020
Pedagogická rada II.pololetí 22. červen 2020
Ukončení školního vyučování ve II. pololetí 26. červen 2020
Volno ŘŠ - oprava svodů - pavilon C, D 29. červen 2020
Volno ŘŠ - oprava svodů - pavilon C, D 30. červen 2020
Hlavní prázdniny 1.7. - 31.08.2020

Bakaláři – ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Webová aplikace Bakaláři obsahuje:

 • Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy)
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin (bude využíváno později v aplikaci třídní kniha)
 • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr, apod.
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval, atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Rozvrh - stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn daných suplováním.
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (omluvenky, výchovná opatření, atd)

 

Přihlášení do aplikace:
Na webových stránkách školy www.zspisecna.cz je umístěn odkaz na vstup do elektronické žákovské knížky nebo na 5zscv.bakalari.cz možno využít i mobilní aplikaci. Po kliknutí budete přesměrováni na přihlašovací stránku aplikace, kde vyplníte jméno, heslo a kliknete na "Přihlásit". Uživatelské jméno: obdržíte na třídních zkouškách Heslo: obdržíte na třídních schůzkách Pokud heslo zapomenete, bude Vám ve škole vygenerováno nové heslo a bude k dispozici u Vašeho třídního učitele. Zapomenutá hesla nebudou v žádném případě sdělována emailem a ani telefonicky. Rodiče zásadně nesdělují svá hesla dětem z důvodu možnosti zneužití omluvenek, podpisů známek apod. Z tohoto důvodu nebudou rodičovská hesla při zapomenutí posílána po dítěti, vždy si bude muset rodič pro své zapomenuté heslo dojít osobně. Záložka KOMENS - Modul Komens slouží pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči. Postup omlouvání absence:

 • Klikněte na záložku KOMENS
 • V Políčku „typ zprávy“ si vyberete "Omluvení absence"
 • Automaticky se vybere třídní učitel Vašeho dítěte
 • Zapište omluvenku

 

Oznamování absence:

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit nejpozději do 3 dnů od počátku absence
 • Omlouvání absence (plně nahrazuje omluvenku v klasické papírové žákovské knížce)

AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

Od školního roku 2016/2017 organizuje Cermat jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory SŠ. Příslušnou vyhlášku prosadila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zkouška je tvořena testem z češtiny a matematiky. Testy mají váhu minimálně 60 % (u sportovních gymnázií 40 %), o dalších kritériích pro přijetí rozhoduje ředitel střední školy. (Zájemci o studium na konzervatoři tyto testy nedělají, absolvují talentovou zkoušku.) Asociace krajů ČR navrhla zavedení nepodkročitelného minima. Během posledního jednání tripartity zaúkoloval premiér Andrej Babiš ministra školství Roberta Plagu, aby cut-off score připravil do listopadu 2018. Proti tomuto návrhu vystoupila Pedagogická komora, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace středních průmyslových škol, Svaz průmyslu a dopravy i ředitelka Cermatu... 

AKTUALIZACE: Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018.

 

Oficiální informace

 

Další informace: