"škola nás baví"

Pro rodiče

Třídní schůzky, pedagogické rady a konzultace s pedagogy

Třídní schůzky úvodní3. září 2020
Třídní schůzky I. čtvrtletí19. listopad 2020
Konzultace s pedagogy I. pololetí7. leden 2021 (15-17:00)
Třídní schůzky III. čtvrtletí22. duben 2021
Konzultace s pedagogy II. pololetí           27. květen 2021 (15-17:00)
Pedagogická rada I. čtvrtletí19. listopad 2020
Pedagogická rada I. pololetí21. leden 2021
Pedagogická rada III. čtvrtletí22. duben 2021
Pedagogická rada II. pololetí23. červen 2021

 

Základní škola Chomutov, Písečná 5144

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU 2019/20

Zahájení školního roku 2020/2021 1. září 2020
Zahájení školního vyučování 2. září 2020
Ukončení klasifikace za šk. rok 2019/2020 30. srpen 2020
   
Plavecký výcvikII. třídy - (8:00 -9:30)3.2.-14.14. 2021
Plavecký výcvikIII. třídy - (9:40 -11:15)3.2.-14.4. 2021
Státní svátek 28. září 2020
Státní svátek 28. říjen 2020
Podzimní prázdniny 29. říjen 2020
Podzimní prázdniny 30. říjen 2020
Státní svátek 17. listopad 2020
Chomutovské Vánoce  
Ukončení vyučování 22. prosinec 2020
Vánoční prázdniny 23. prosinec 2020
Zahájení  vyučování 4. leden 2021
Talentové zkoušky  
I.Pololetí - vydání výpisu z vysvědčení 28. leden 2021
Pololetní prázdniny 29. leden 2021
Jarní prázdniny 8. únor - 14. únor 2021
Lyžařský výcvik  
Velikonoční prázdniny 1. duben 2021
Státní svátek 2. duben 2021
Velikonoce - pondělí  5. duben 2021
Zápis žáků do 1.tříd 7.+8.? Duben 2021
Přijímací  řízení ...duben.2021
Focení  …květen.2021
Vodácký kurz  
Kino Jirkov2.st28. červen 2021
Kino Jirkov1.st29. červen 2021
   
Třídní schůzky úvodní 3. září 2021
Třídní schůzky I.čtvrtletí 19. listopad 2021
Konzultace s pedagogy I.pololetí(15-17:00)7. leden 2021
Třídní schůzky III.čtvrtletí 22. duben 2021
Konzultace s pedagogy II.pololetí(15-17:00)27. květen 2021
Pedagogická rada I.čtvrtletí 19. listopad 2021
Pedagogická rada I.pololetí 21. leden 2021
Pedagogická rada III.čtvrtletí 22. duben 2021
Pedagogická rada II.pololetí 26. červen 2021
Ukončení školního vyučování ve II. pololetí 30. červen 2021
Volno ŘŠ 16. listopad 2020
Volno ŘŠ 

21.-22. prosinec 2020

Hlavní prázdniny 1.7. - 31.08.2021

Bakaláři – ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Webová aplikace Bakaláři obsahuje:

 • Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy)
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin (bude využíváno později v aplikaci třídní kniha)
 • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr, apod.
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval, atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Rozvrh - stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn daných suplováním.
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (omluvenky, výchovná opatření, atd)

 

Přihlášení do aplikace:
Na webových stránkách školy www.zspisecna.cz je umístěn odkaz na vstup do elektronické žákovské knížky nebo na 5zscv.bakalari.cz možno využít i mobilní aplikaci. Po kliknutí budete přesměrováni na přihlašovací stránku aplikace, kde vyplníte jméno, heslo a kliknete na "Přihlásit". Uživatelské jméno: obdržíte na třídních zkouškách Heslo: obdržíte na třídních schůzkách Pokud heslo zapomenete, bude Vám ve škole vygenerováno nové heslo a bude k dispozici u Vašeho třídního učitele. Zapomenutá hesla nebudou v žádném případě sdělována emailem a ani telefonicky. Rodiče zásadně nesdělují svá hesla dětem z důvodu možnosti zneužití omluvenek, podpisů známek apod. Z tohoto důvodu nebudou rodičovská hesla při zapomenutí posílána po dítěti, vždy si bude muset rodič pro své zapomenuté heslo dojít osobně. Záložka KOMENS - Modul Komens slouží pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči. Postup omlouvání absence:

 • Klikněte na záložku KOMENS
 • V Políčku „typ zprávy“ si vyberete "Omluvení absence"
 • Automaticky se vybere třídní učitel Vašeho dítěte
 • Zapište omluvenku

 

Oznamování absence:

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit nejpozději do 3 dnů od počátku absence
 • Omlouvání absence (plně nahrazuje omluvenku v klasické papírové žákovské knížce)

AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

Od školního roku 2016/2017 organizuje Cermat jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory SŠ. Příslušnou vyhlášku prosadila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zkouška je tvořena testem z češtiny a matematiky. Testy mají váhu minimálně 60 % (u sportovních gymnázií 40 %), o dalších kritériích pro přijetí rozhoduje ředitel střední školy. (Zájemci o studium na konzervatoři tyto testy nedělají, absolvují talentovou zkoušku.) Asociace krajů ČR navrhla zavedení nepodkročitelného minima. Během posledního jednání tripartity zaúkoloval premiér Andrej Babiš ministra školství Roberta Plagu, aby cut-off score připravil do listopadu 2018. Proti tomuto návrhu vystoupila Pedagogická komora, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace středních průmyslových škol, Svaz průmyslu a dopravy i ředitelka Cermatu... 

AKTUALIZACE: Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018.

 

Oficiální informace

 

Další informace: