"škola nás baví"

Pro rodiče

Třídní schůzky, pedagogické rady a konzultace s pedagogy - verze 2

 

Třídní schůzky úvodní7. září 2023
Třídní schůzky I.čtvrtletí9. listopad 2023
Konzultace s pedagogy I.pololetí 15-17:0011. leden 2024
Třídní schůzky III.čtvrtletí25. duben 2024
Konzultace s pedagogy II.pololetí23. květen 2024
Pedagogická rada I.čtvrtletí9. listopad 2023
Pedagogická rada I.pololetí25. leden 2024
Pedagogická rada III.čtvrtletí25. duben 2024
Pedagogická rada II.pololetí20. červen 2024
Ukončení školního vyučování ve II. pololetí28. červen 2024
Hlavní prázdniny1.7.-1.9.-2024

Pracovní porady pedagogických pracovníků budou organizovány vždy ve čtvrtek poslední
týden v měsíci, pokud si organizace šk. roku nevyžádá jinak.

Plán třídních schůzek, učitelů a zákonných zástupců žáků nevylučuje svolání mimořádné třídní schůzky třídním učitelem, konání schůzky podléhá oznamovací povinnosti vedení školy.
Zástupci žáků budou informováni o možnosti individuální konzultace s pracovníky školy po předchozí domluvě termínu schůzky. Zajistí třídní učitelé.

Základní škola Chomutov, Písečná 5144

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU 2023/24 - verze 2

Ukončení klasifikace za šk.rok 2022/202331. srpen 2023
Zahájení školního roku 2023/20244. září 2023
  
Státní svátek - Den české státnosti28. září 2023
Volno ŘŠ29. září 2023

Podzimní prázdniny

26. říjen 2023

Podzimní prázdniny27. říjen 2023

Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu

28. říjen 2023
Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva17. listopad 2023
Plavecký výcvik - 1.skupina

6.9.-8.11.2023

Plavecký výcvik  - 2.skupina

6.9.-8.11.2023

Chomutovské Vánoceprosinec 2022
Ukončení vyučování před Vánoci22. prosinec 2023
Vánoční prázdniny začínají 23. prosinec 2023
Zahájení  vyučování po Vánocích 3. leden 2024
Talentové zkouškyleden - únor 2024
I.Pololetí - vydání výpisu z vysvědčení31. leden 2024
Pololetní prázdniny - jednodenní2. únor 2024
Jarní prázdniny

4.3. – 10. 3. 2024

Lyžařský výcvik-
Velikonoční prázdniny

28.3.2024

Státní svátek - Velký pátek 

29.3.2024

Státní svátek - Velikonoční pondělí

1.4.2024

Zápis žáků do 1.tříd 17.a 18. duben 2024
Přijímací  řízeníduben.2024
Focení -
Vodácký kurz

květen, červen 2024

Turistický kurz

květen, červen 2024

 

Bakaláři – ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Webová aplikace Bakaláři obsahuje:

 • Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy)
 • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin (bude využíváno později v aplikaci třídní kniha)
 • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr, apod.
 • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
 • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval, atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
 • Rozvrh - stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn daných suplováním.
 • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
 • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (omluvenky, výchovná opatření, atd)

 

Přihlášení do aplikace:
Na webových stránkách školy www.zspisecna.cz je umístěn odkaz na vstup do elektronické žákovské knížky nebo na 5zscv.bakalari.cz možno využít i mobilní aplikaci. Po kliknutí budete přesměrováni na přihlašovací stránku aplikace, kde vyplníte jméno, heslo a kliknete na "Přihlásit". Uživatelské jméno: obdržíte na třídních zkouškách Heslo: obdržíte na třídních schůzkách Pokud heslo zapomenete, bude Vám ve škole vygenerováno nové heslo a bude k dispozici u Vašeho třídního učitele. Zapomenutá hesla nebudou v žádném případě sdělována emailem a ani telefonicky. Rodiče zásadně nesdělují svá hesla dětem z důvodu možnosti zneužití omluvenek, podpisů známek apod. Z tohoto důvodu nebudou rodičovská hesla při zapomenutí posílána po dítěti, vždy si bude muset rodič pro své zapomenuté heslo dojít osobně. Záložka KOMENS - Modul Komens slouží pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči. Postup omlouvání absence:

 • Klikněte na záložku KOMENS
 • V Políčku „typ zprávy“ si vyberete "Omluvení absence"
 • Automaticky se vybere třídní učitel Vašeho dítěte
 • Zapište omluvenku

 

Oznamování absence:

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit nejpozději do 3 dnů od počátku absence
 • Omlouvání absence (plně nahrazuje omluvenku v klasické papírové žákovské knížce)

AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

 

Oficiální informace

 

 

Další informace: