"škola nás baví"

Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 5214/2020-3

Vyučování

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Časový plán vyučovacích hodin

vstup do školy: od 07:40 (v 6.45 pro potřebu účasti na nulté hodině)

0.hodina  07:00 - 07:45

5. hodina 11:50 - 12:35

1. hodina 08:00 - 08:45

6. hodina 12:45 - 13:30

2. hodina 08:55 - 09:40

7. hodina 13:40 - 14:25

3. hodina 10:00 - 10:45

8. hodina 14:35 - 15:20

4. hodina 10:55 - 11:40

9. hodina 15:30 - 16:15

 

Třídnické hodiny

Nařízené jsou třídnické hodiny na druhém stupni školy. Jejich organizace je v kompetenci třídních učitelů, kteří využijí institut třídnické hodiny vždy podle potřeby, nejméně však v rozsahu 30 minut měsíčně. Třídnické hodiny slouží především k mapování klimatu třídy, neformálním rozhovorům se třídou, řešení problémů třídního kolektivu, navozování příznivé atmosféry mezi třídním učitelem a žáky. Třídnické hodiny jsou součástí preventivní činnosti školy ve všech potřebných oblastech. Odborným poradcem pro vedení třídnických hodin
 je Mgr. Barbora Sirůčková.

Žákovský parlament

po dobrých zkušenostech bude škola nadále podporovat iniciativu žákovské samosprávy.
Organizačně žákům pomáhá Mgr. Barbora Mikulka a Kristina Junglingová.

Vzdělávací program

1. - 9.ročník se budou vyučovat podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Chomutov, Písečná 5144 (motivační název „Základní škola“) ze dne 3.9.2006, zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT pod č.j. 27 002/2005-22 ze dne 29.8.2005 ve znění pozdějších změn a doplňků, v textu ŠVP. Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu školní družiny a školního klubu Základní školy Chomutov, Písečná 5144 vydaný 1.9.2009 a přípravná třída pracuje podle Školního vzdělávacího programu přípravné třídy (motivační název „ S Rozárkou veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok“) platný od 1.9.2015.

 Jarní prázdniny

27. 2. – 5. 3. 2023      

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Velikonoce

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.


ВАЖЛИВО!!!


Запис до 1 класу для дітей які приїхали з України
На 2022/2023 шкільного року

Середа 8 червня 2022р. з 8:00 до 16:00
Для реєстрації візьміть з собою посвідчення дитини та батьків (Свідоцтво про народження, паспорт і віза)
Якщо дитину представляє особа, яка не є батьками дитини, має бути довідка фізичної особи про представлення інтереси дитини!
До школи записуються діти які народженні від 01.09.2015 до 31.08.2016 | або діти після перенесення школи.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO DĚTI PŘICHÁZEJÍCÍ Z UKRAJINY pro školní rok 2022/2023
STŘEDA 8. 6. 2022 od 08:00 do 16:00

K zápisu si přineste doklady totožnosti dítěte i rodiče
(RODNÝ LIST nebo PAS nebo VÍZUM).
Pokud zastupuje dítě jiná osoba než rodič, doklad o oprávnění dítě zastupovat.
Do školy se zapisují děti narozené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 nebo děti po odkladu školní docházky.

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy


Zápis žáků do prvního ročníku 

Pravidla přijímání dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Chomutova č. 5/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Chomutov, stanovuje ředitel Základní školy Chomutov, Písečná 5144, 43004 Chomutov kritéria přijetí dětí do 1. ročníku k základnímu vzdělávání.

Pro školní rok 2022/2023 budou otevřeny 3 třídy 1. ročníku s celkovou kapacitou 90 žáků.
Zapsány budou děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku šesti let.

Do prvních tříd se v rámci zápisu přednostně přijímají děti podle kritérií:

1.    Uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu (obvod č. 4) až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
2.    Uchazeči, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky a dítě má trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu.
3.    Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu.
4.    Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte, a dítě nemá trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu.
5.    Uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský spádový obvod č. 4 a to až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

V Chomutově, dne 07.03.2022

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy


 

Státní svátky České republiky


1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
8. květen, Den vítězství 
5. červenec, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec, Den upálení Mistra Jana Husa.
28. září, Den české státnosti
28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

Ostatní svátky

1. leden - Nový rok

15. duben - Velký pátek

18. duben - Velikonoční pondělí

1. květen - Svátek práce

24. prosinec - Štědrý den

25. prosinec - 1. svátek vánoční

26. prosinec - 2. svátek vánoční


Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

Významné dny

16. leden – Den památka Jana Palacha
27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. březen- Mezinárodní den žen
9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince
12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského 
7. duben - Den vzdělanosti
5. květen  - Květnové povstání českého lidu
15. květen - Den rodin
10. červen – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice
18. červen – Den hrdinů druhého odboje 
27. červen - Den památky obětí komunistického režimu
8. říjen – Památný den sokolstva
11. listopad - Den válečných veteránů

Významné dny jsou dny pracovními.