"škola nás baví"

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 5214/2020-3

Dne 13. února 2020

Vyučování

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Podzimní prázdniny

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

   Jarní prázdniny

  21. 2. - 27. 2. 2022    

  Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník  

   

  Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

  Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

  Velikonoce

  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.


  ВАЖЛИВО!!!


  Запис до 1 класу для дітей які приїхали з України
  На 2022/2023 шкільного року

  Середа 8 червня 2022р. з 8:00 до 16:00
  Для реєстрації візьміть з собою посвідчення дитини та батьків (Свідоцтво про народження, паспорт і віза)
  Якщо дитину представляє особа, яка не є батьками дитини, має бути довідка фізичної особи про представлення інтереси дитини!
  До школи записуються діти які народженні від 01.09.2015 до 31.08.2016 | або діти після перенесення школи.

  ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO DĚTI PŘICHÁZEJÍCÍ Z UKRAJINY pro školní rok 2022/2023
  STŘEDA 8. 6. 2022 od 08:00 do 16:00

  K zápisu si přineste doklady totožnosti dítěte i rodiče
  (RODNÝ LIST nebo PAS nebo VÍZUM).
  Pokud zastupuje dítě jiná osoba než rodič, doklad o oprávnění dítě zastupovat.
  Do školy se zapisují děti narozené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 nebo děti po odkladu školní docházky.

  Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy


  Zápis žáků do prvního ročníku 

  Pravidla přijímání dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023

  Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Chomutova č. 5/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Chomutov, stanovuje ředitel Základní školy Chomutov, Písečná 5144, 43004 Chomutov kritéria přijetí dětí do 1. ročníku k základnímu vzdělávání.

  Pro školní rok 2022/2023 budou otevřeny 3 třídy 1. ročníku s celkovou kapacitou 90 žáků.
  Zapsány budou děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku šesti let.

  Do prvních tříd se v rámci zápisu přednostně přijímají děti podle kritérií:

  1.    Uchazeči s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu (obvod č. 4) až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
  2.    Uchazeči, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky a dítě má trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu.
  3.    Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu.
  4.    Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte, a dítě nemá trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu.
  5.    Uchazeči s místem trvalého pobytu mimo školský spádový obvod č. 4 a to až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

  V Chomutově, dne 07.03.2022

  Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy


   

  Státní svátky České republiky


  1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
  8. květen, Den vítězství 
  5. červenec, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  6. červenec, Den upálení Mistra Jana Husa.
  28. září, Den české státnosti
  28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu
  17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

  Ostatní svátky

  1. leden - Nový rok

  15. duben - Velký pátek

  18. duben - Velikonoční pondělí

  1. květen - Svátek práce

  24. prosinec - Štědrý den

  25. prosinec - 1. svátek vánoční

  26. prosinec - 2. svátek vánoční


  Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

  Významné dny

  16. leden – Den památka Jana Palacha
  27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
  8. březen- Mezinárodní den žen
  9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince
  12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
  28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského 
  7. duben - Den vzdělanosti
  5. květen  - Květnové povstání českého lidu
  15. květen - Den rodin
  10. červen – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice
  18. červen – Den hrdinů druhého odboje 
  27. červen - Den památky obětí komunistického režimu
  8. říjen – Památný den sokolstva
  11. listopad - Den válečných veteránů

  Významné dny jsou dny pracovními.