"škola nás baví"

Povinně zveřejňované informace

Splnění povinností

  • Povinnost zveřejňovat informace škola dokládá Směrnicí č. 56 a strukturovanými povinně zveřejňovanými informacemi v ní dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.. Školy jsou financovány z veřejných prostředků a jsou orgánem veřejné moci. Proto se i na ně vztahuje povinnost zveřejňovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy a zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.
  • Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu musí mít škola úřední desku, jak v digitální, tak fyzické podobě. Online úřední deska je zde. Fyzickou úřední desku má škola v budově školy na přístupném a viditelném místě. Další úřední deskou je Úřední deska zřizovatele: Město Chomutov
  • K 1.2.2022 se zákon č. 106/1999 Sb., doplňuje o povinnost škol zveřejnit informace způsobem umožňujícím dálkový přístup (§5a). Toto škola splňuje tímto webem.

 

 

Informace ČSSZ - Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou

Informace ČSSZ - Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou

17.11.2021 - Vážení rodiče, vzhledem k častým dotazům ohledně "Ošetřovného" předávám tiskovou zprávu ČSSZ. Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna ...

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 - 2022

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 - 2022

27.08.2021 - Vážení rodiče, milí žáci, zahájení nového školního roku 2021 - 2022 bude ovlivněno dalším mimořádným opatřením vlády. Čtěte prosím pozorně následující ...

Konzultace pedagogů a zákonných zástupců žáků

Konzultace pedagogů a zákonných zástupců žáků

20.05.2021 - Dle plánu práce pro školní rok 2020/2021 stanovuji termín konzultací pedagogů a zákonných zástupců žáků na 27. 05. 2021. první stupeň 1.- 5. ročník.:   ...

Volby do školské rady 2021

Volby do školské rady 2021

20.05.2021 - Vážení rodiče, funkční období ŠKOLSKÉ RADY skončilo během doby covidové. Volby se měly původně konat již na podzim, kvůli uzavření škol byly odloženy.