"škola nás baví"

« zpět

Úprava přijímacího řízení cizinců

Úprava přijímacího řízení cizinců

03.11.2022

MŠMT vydalo opatření obecné povahy týkající se úpravy přijímacího řízení cizinců s dočasnou ochranou do středních a vyšších odborných škol ve školním roce 2022/2023.
Opatření obecné povahy má za cíl mj. naplnit strategické priority vlády tím, že přispěje k tomu, aby cizinci s dočasnou ochranou byli přijímání do středních škol nebo vyšších odborných škol a v důsledku se tím zlepšovala jejich integrace do českého prostředí.
Základním principem opatření obecné povahy je zmírnění důsledků jazykové bariéry uchazečů cizinců. Opatřením se jednak staví na jisto možnost prominutí zkoušky z českého jazyka, je-li součástí přijímacího řízení, i osobám, jejichž předchozí vzdělání proběhlo v České republice, dále se umožňuje těmto osobám zvolit konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce a školám se umožňuje konat školní přijímací zkoušku v ukrajinském jazyce. Pokud se tato zkouška koná v jazyce českém, má uchazeč s dočasnou ochranou právo na prodloužení času o 25 % a na použití překladového slovníku. Informaci o tom, zda škola koná zkoušku v ukrajinském jazyce, zveřejní ředitel školy v kritériích přijímacího řízení.

MŠMT průvodní dopis  (267.6 kB)
Opatření obecné povahy  (361.19 kB)
Prodloužení termínů přihlášek  (316.28 kB)