"škola nás baví"

« zpět

Úprava režimu vyučování v době konání voleb do zastupitelstva města Chomutova

Úprava režimu vyučování v době konání voleb do zastupitelstva města Chomutova

14.09.2022

Úprava režimu vyučování

23.09.2022 (pátek)

  • Vyučování končí ve všech třídách prvního i druhý stupeň školy po čtvrté vyučovací hodině (11:40 hod).
  • Vyučující poslední vyučovací hodiny zajistí, aby žáci při odchodu úplně vyklidili šatny.
  • Vyučující poslední vyučovací hodiny doprovodí žáky (kteří mají oběd v ŠJ), do školní jídelny a pomůže pravidelnému dozoru ŠJ.
  • Třídní učitelé zajistí v dostatečném předstihu předání informace o úpravě režimu zástupcům žáků (nejpozději do 20. 09. 2022).

 

24.09.2022 (sobota)

  • Škola je mimo provoz.

 

 

Provoz školy v pátek 23.09.2022

od 07:00 do 13.30

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy