"škola nás baví"

« zpět

Organizační pokyny k výuce v úvodu školního roku 2022/2023

Organizační pokyny k výuce v úvodu školního roku 2022/2023

31.08.2022


Čtvrtek 1. 9. 2022 – první školní den
7: 40 – 7:55 – vstup žáků 2. - 9. ročníků do budovy školy
8:05 - Slavnostní zahájení školního roku před budovou školy pro žáky 1. ročníku a přípravných tříd
Žáci 1.ročníku a děti přípravných tříd půjdou do školy v doprovodu maximálně 2 osob. 

-    Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku proběhnou v kmenových třídách 1.A, 1.B, 1.C. (rozdání přihlášek do ŠJ, ŠD); asistence vychovatelů ŠD, ŠK
-    Třídní schůzky pro rodiče žáků přípravných tříd proběhnou v kmenových třídách v pavilonu A. (rozdání přihlášek do ŠJ, ŠD); asistence vychovatelů ŠD, ŠK
-    Žáci se v tento den nemusí přezouvat.
-    Vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku končí v 9:40, konec výuky v přípravné třídě a 1. ročníku určí třídní učitel/ka
-    Seznámit a zapsat poučení o BOZ včetně pohybu žáků po staveništi
-    Vydat „Žákovské zápisníky“, probrat nový Školní řád
-    ŠD mohou využít pouze přihlášení žáci od 6:00 – 8:00 a od 9:45 do 17:00
-    Možnost přihlášení obědů ve ŠJ u paní vedoucí Heischmannové – pavilon A, kancelář č.30
-    Obědy se v tento den vydávají od 10:00 do 13:00
10:00 – Pedagogická rada školy – D16

Pátek 2. 9. 2022
-    Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída -  končí v 09:40
-    Vyučování pro žáky 2. - 5. ročníku končí v 11:40; vydání učebnic – zodpovídá: V.Melichová
-    Vyučování pro žáky 6. - 9. ročníku končí v 12:35; vydání učebnic – zodpovídá: P.Thelen, J.Podolák
-    Provoz ŠD v běžném režimu (06:00-17:00)
-    Provoz ŠJ v běžném režimu

Pondělí 5. 9. 2022
-    Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída - končí v 9:40
-    Vyučování pro žáky 2. - 5. ročníku končí v 11:40; třídnické práce 
-    Vyučování pro žáky 6. - 9. ročníku končí v 12:35; třídnické práce
-    Provoz ŠD v běžném režimu (06:00-17:00)
-    Provoz ŠJ v běžném režimu

Úterý 6. 9. 2022
-    Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída - končí v 10:40
-    Vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku – dle rozvrhu, bez volitelných předmětů
-    Provoz ŠD v běžném režimu (06:00-17:00) včetně kroužků ŠD
-    Provoz ŠJ v běžném režimu

Středa 7. 9. 2022
-    Vyučování pro žáky 1. - 9. ročníku – dle rozvrhu, bez volitelných předmětů

Čtvrtek 8. 9. 2022
-    Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. – 9. ročníku: 16:00 – 1.stupeň; 16:30 – 2.stupeň

Pátek 9. 9. 2022
-    Dle informací od rodičů v Žákovském zápisníku, zapsat změny údajů do Bakaláře – do 14:00

Od 12.9. – výuka dle rozvrhu, včetně VP, kroužků ŠK, projektových kroužků a doučovacích skupin

V Chomutově dne 05.08.2022                        Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy