"škola nás baví"

« zpět

09. 11. 2023 - Třídní schůzky – 1/4  šr  2023/2024

09. 11. 2023 - Třídní schůzky – 1/4 šr 2023/2024

17.10.2023

Dle plánu práce pro školní rok 2023/2024 stanovuji termín třídních schůzek na 09. 11. 2023.
V době konání třídních schůzek budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

    přípravná třída:od 12.00 hod
    první stupeň 1.- 5. ročník.: od 16.00 hod
    druhý stupeň 6.- 9. ročník: od 16.30 hod

Program třídních schůzek:
•    upřesnění plánu práce školního roku 2023/2024
•    hodnocení docházky, prospěchu a kázně
•    upřesnění plánu práce třídního učitele a jeho informace rodičům
•    výlety, ŠvP, akce atd.
•    různé

Třídní schůzky jsou organizovány výhradně jako setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy. Třídní schůzky probíhají v URČENÝCH učebnách třídních učitelů 1. a 2. stupně a v odborných učebnách pedagogů.

V průběhu třídních schůzek není zajištěn dozor nad žáky ani dětmi v prostorách školy.

Žádám zákonné zástupce žáků, aby respektovali organizaci třídních schůzek a nevodili děti s sebou do školy.

Ve škole probíhá rekonstrukce školní jídelny, dodržujte organizační pokyny zaměstnanců školy.

---
Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy