"škola nás baví"

« zpět

Konzultace pedagogů a zákonných zástupců žáků

20.05.2021

Dle plánu práce pro školní rok 2020/2021 stanovuji termín konzultací pedagogů a zákonných zástupců žáků na 27. 05. 2021.

  • první stupeň 1.- 5. ročník.:        od 15.00 do 17.00 hod
  • druhý stupeň 6.- 9. ročník:        od 15.00 do 17.00 hod


Program individuálních konzultací pro zákonné zástupce žáků:

 

  • hodnocení docházky a kázně – určeno pro třídní učitele žáků
  • hodnocení prospěchu a kázně – určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy

Konzultace jsou organizovány jako individuální setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy.

Zákonní zástupci mohou posílat dotazy přes Bakaláře – Komens, případně si domluvit online schůzku s pedagogem na Google – MEET nebo Classroom.

Třídní učitelé zajistí předání informace o konání konzultací, zákonným zástupcům žáků prokazatelným způsobem.
Informace o konání konzultací bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy