"škola nás baví"

« zpět

Aktuální informace o změnách v přijímacím řízení dle novely školského zákona s účinností od 1. ledna 2024

22.01.2024

Aktuální informace o změnách v přijímacím řízení dle novely školského zákona s účinností od 1. ledna 2024

Kariérová poradkyně: Mgr. Michaela Vejražková
email: m.vejrazkova@5zscv.cz
telefon - sekretariát: tel.: +420 474 659 965, tel.: +420 731 506 032
konzultační hodiny pro žáky: v pátek 8.00-11.00 ve sborovně D 57, případně dle potřeby
 konzultační hodiny pro rodiče: Kdykoliv po předchozí domluvě.

Změny v přijímacím řízení 2024: přehled 

 


    • přihlášky na SŠ v digitální podobě + výsledky v systému DIPSY (= Digitální přihlašovací systém)
    • 3 přihlášky na 3 střední školy (3 způsoby podání): elektronicky, výpisem ze systému, na papírovém tiskopisu
    • prioritizace SŠ na přihlášce (1. místo škola, kam chci nejvíc)
    • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
    • přílohy k přihlášce v kopiích
    • prospěch ze ZŠ volitelným kritériem pro přijetí
    • řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí
    • většina míst na SŠ bude rozdělena v 1. kole
    • výsledky přijímaček 15. května 2024 až po náhradním termínu přijímaček
    • odpadá zápisový lístek
    • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
    • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
    • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Informace je možno vyhledat na portálu www.msmt.cz  nebo www.atlasskolstvi.cz

              
Dalším zdrojem je informační systém ISA umístěný na www.infoabsolvent.cz (více 
  informací). Obsahuje informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech   
  souvislostech.
Vše důležité k podání přihlášek na střední školy naleznete na  prihlaskynastredni.cz.
 

    • Metodický materiál k přijímacímu řízení na SŠ
https://www.msmt.cz/file/61873/
    • Informace pro žáky a zákonné zástupce k podání přihlášek
https://www.msmt.cz/file/61812/
    • Vzor lékařského posudku
https://www.msmt.cz/file/61877/