"škola nás baví"

« zpět

Úprava režimu vyučování 11.,12.,14.03.2023

Úprava režimu vyučování 11.,12.,14.03.2023

04.03.2024

Úprava režimu vyučování - 11. 03. 2024

Z důvodu konání DVPP PhDr. Jana Svobody upravuji režim vyučování.

  • 1. stupeň

08:00 – 11:30 - výuka podle rozvrhu hodin pro žáky 1.stupně, poté odchod do šaten
V prostoru šaten zůstanou žáci, kteří nejdou na oběd. Dozor zajistí AP. Žáci opustí šatny se zvoněním v 11:40; DŘÍVE NE !
11:40 – oběd pro žáky 1.stupně v doprovodu TU

  • 2. stupeň

08:00 – 11:40 - výuka podle rozvrhu hodin pro žáky 2.stupně
11:50 – odchod žáků 2. stupně ze tříd do šaten za doprovodu vyučujících
11:50 – 12:30 - oběd pro žáky 2.stupně. Dozor zajistí AP a stálý dozor ŠJ

  • ŠD

12:15 – 12: 45 – oběd pro žáky, kteří navštěvují ŠD – doprovod zajišťují vychovatelky ŠD v běžném režimu

Odpolední vyučování a aktivity ŠK jsou zrušeny.


Úprava režimu vyučování - 12. 03. 2024

Z důvodu konání školení „Utajený útočník – teoretická část“ upravuji režim vyučování.

  • 1. stupeň

Výuka bez změny 

  • 2. stupeň

7.C - výuka podle rozvrhu hodin do 12:35, poté odchod do šaten. Dozor nad žáky ve ŠJ zajistí stálý dozor. Šestá vyučovací hodina odpadá.
Ostatní třídy bez změny 

Úprava režimu vyučování - 14. 03. 2024

Z důvodu konání DVPP SO-FA Trauma respektující přístup upravuji režim vyučování.

  • 1. stupeň

3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - výuka podle rozvrhu hodin do 12:35, poté odchod do šaten
Ostatní třídy bez změny 

  • 2. stupeň

8.A, 9.B - výuka podle rozvrhu hodin do 12:35, poté odchod do šaten. Odpadá poslední vyučovací hodina 8.A (VV – p.uč. Kloubová) 9.B (PŘ – p.uč. Vokatá)
8.C –  6.hod - spojená výuka (PV – p.uč. Oravec)
Ostatní třídy bez změny.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy