"škola nás baví"

« zpět

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 - 2022

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 - 2022

27.08.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení nového školního roku 2021 - 2022 bude ovlivněno dalším mimořádným opatřením vlády. Čtěte prosím pozorně následující informace.

Obecné info

 • Zákaz vstupu všem osobám, které mají projevy respiračního onemocnění.
 • Každý si po příchodu do školy musí neprodleně vydezinfikovat ruce.
 • Pohyb žáků po chodbách školy je omezen pouze na přesun mezi učebnami dle platného rozvrhu a použití toalet.
 • Žák s příznaky respiračního onemocnění bude převeden do místnosti vyhrazené pro izolaci.Zákonný zástupce bude telefonicky vyzván k vyzvednutí žáka ze školy.

Plošné screeningové testování žáků

Plošné testování bude zacíleno pouze na děti a žáky.

 • Plošné screeningové testování žáků 2.-9.ročníku na covid-19 proběhne 1.vyuč. hodinu - 1.9., 6.9., 9.9. 2021
 • Plošné screeningové testování dětí přípravné třídy a žáků 1.ročníku na covid-19 proběhne 1.vyuč.hodinu - 2.9., 6.9., 9.9.2021

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Zaměstnanci škol (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci) se doručenými testy testovat nebudou.

Testování nepodstupují děti a žáci

 • kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
 • nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Informace pro žáky, kteří nepodstoupí testování

 • budou se moci účastnit prezenční výuky,
 • musí mít po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení nasazenou roušku (škola, školní jídelna, družina), 
 • nesmí zpívat ve výuce, protože je to z epidemického hlediska rizikové,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy (Účastnit se TV budou moci jen venku a nesmí použít sprchy.),- 
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Nošení ochrany dýchacích cest

Každá osoba vstupující do budovy školy a školní jídelny je povinna zakrýt si dýchací cesty dle platného nařízení MZ ČR.

Dále platí, že

 • děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení,
 • v případě, kdy jsou usazeni (např. výuka), ochranný prostředek mít nemusí,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají žáci ochranný prostředek dýchacích cest.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek,

 • nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.


Středa 1. 9. 2021 – první školní den

7: 40 – 7:55 – vstup žáků 2. - 9. ročníků do budovy školy

8:05 - Slavnostní zahájení školního roku před budovou školy pro žáky 1. ročníku a přípravných tříd

Žáci 1.ročníku a děti přípravných tříd půjdou do školy v doprovodu maximálně 2 osob. DOPROVOD MUSÍ MÍT RESPIRÁTOR, děti roušku.

 • Ostatnímu případnému doprovodu nebude vstup do objektu školy umožněn.
 • Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku proběhnou v kmenových třídách 1.A, 1.B, 1.C.
 • Třídní schůzky pro rodiče žáků přípravných tříd proběhnou v kmenových třídách v pavilonu A.
 • Žáci se v tento den nemusí přezouvat.
 • Vyučování pro žáky 2.- 9. ročníku končí v 9:40, konec výuky v přípravné třídě a 1. ročníku určí třídní učitel/ka
 • ŠD mohou využít pouze přihlášení žáci od 6:00 – 8:00 a od 9:45 do 17:00
 • Možnost přihlášení obědů ve ŠJ u paní vedoucí Heischmannové – pavilon A, kancelář č.30
 • Obědy se v tento den vydávají od 11:00

Čtvrtek 2. 9. 2021

 • Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída   končí v 09:40
 • Vyučování pro žáky 2. - 5. ročníku končí v 11:40
 • Vyučování pro žáky 6.- 9. ročníku končí v 12:35
 • Provoz ŠD v běžném režimu (06:0017:00)
 • Provoz ŠJ v běžném režimu

Pátek 3. 9. 2021

 • Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída končí v 10:40
 • Vyučování pro žáky 2. - 5. ročníku končí v 11:40
 • Vyučování pro žáky 6. - 9. ročníku končí v 12:35
 • Provoz ŠD v běžném režimu (06:0017:00)
 • Provoz ŠJ v běžném režimu

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy