"škola nás baví"

« zpět

Třídní schůzky - zahajovací

Třídní schůzky - zahajovací

05.09.2022

Dle plánu práce pro školní rok 2022/2023 stanovuji termín třídních schůzek na 08.09. 2022.

V době konání třídních schůzek budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

 • přípravné třídy:                                         dle třídních učitelů
 • první stupeň - 1. ročník:                         dle třídních učitelů
 • první stupeň 2. - 5. ročník:                    od 16.00 hod a 16:30
 • druhý stupeň 6. - 9. ročník:                   od 16.30 hod a 17:00

Dodržujte stanovený čas začátku třídní schůzky.

Program třídních schůzek:

 • seznámení se školním řádem
 • pravidla omlouvání žáků
 • oznamování změn osobních údajů a změny zdravotního stavu žáků
 • představení asistentů pedagoga
 • plán práce školního roku 2022/2023
 • informace a plán práce třídního učitele
 • výlety, exkurze, plavání, akce atd.
 • přihlášky do školní družiny a klubu
 • placení obědů a nákup čipu pro vstup do budovy školy
 • režim vstupu do budovy školy a omezení pohybu žáků i návštěvníků školy
 • provoz školního sportoviště
 • kroužky a doučování
 • různé

Třídní schůzky jsou organizovány výhradně jako setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy.

Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách třídních učitelů 1. a 2. stupně a v odborných učebnách pedagogů.

V průběhu třídních schůzek není zajištěn dozor nad dětmi v prostorách školy.

Žádám zákonné zástupce žáků, aby respektovali organizaci třídních schůzek a nevodili děti s sebou do školy.

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy