"škola nás baví"

« zpět

Organizační pokyny k výuce v úvodu školního roku 2023/2024

Organizační pokyny k výuce v úvodu školního roku 2023/2024

25.08.2023

Organizační pokyny k výuce v úvodu školního roku 2023/2024

 

Pondělí 4. 9. 2023 – první školní den

7: 40 – 7:55 – vstup žáků 2. - 9. ročníků do budovy školy

8:05 - Slavnostní zahájení školního roku před budovou školy pro žáky 1. ročníku a přípravných tříd

Žáci 1.ročníku a děti přípravných tříd půjdou do školy v doprovodu maximálně 2 osob.

 

 • Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku proběhnou v kmenových třídách 1.A, 1.B, 1.C. (rozdání přihlášek do ŠJ, ŠD); asistence vychovatelů ŠD, ŠK
 • Třídní schůzky pro rodiče žáků přípravných tříd proběhnou v kmenových třídách v pavilonu A. (rozdání přihlášek do ŠJ, ŠD); asistence vychovatelů ŠD, ŠK
 • Vyučování pro žáky 2. 9. ročníku končí v 9:40, konec výuky v přípravné třídě a 1. ročníku určí třídní učitel/ka
 • Seznámit a zapsat poučení o BOZ včetně pohybu žáků po staveništi
 • Vydat „Žákovské zápisníky“, probrat upravený Školní řád
 • ŠD mohou využít pouze přihlášení žáci od 6:00 – 8:00 a od 9:45 do 17:00
 • Možnost přihlášení obědů ve ŠJ u paní vedoucí Heischmannové – pavilon B, vrátnice
 • Provoz ŠJ – dle rozpisu na ZŠ Zahradní do odvolání
 • Žáci se v tento den nemusí přezouvat.

10:00 – Pedagogická rada školy – D16

Úterý 5. 9. 2023

 

 • Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída   končí v 09:40
 • Vyučování pro žáky 2. 5. ročníku končí v 11:40; vydání učebnic – zodpovídá: V.Melichová
 • Vyučování pro žáky 6. 9. ročníku končí v 12:35; vydání učebnic – zodpovídá: P.Thelen, J.Podolák
 • Provoz ŠD v běžném režimu (06:0017:00)

Středa 6. 9. 2023

 

 • Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída končí v 9:40
 • Vyučování pro žáky 2. 5. ročníku končí v 11:40; třídnické práce
 • Vyučování pro žáky 6. 9. ročníku končí v 12:35; třídnické práce
 • Provozní porada 1. a 2.st od 13:00
 • Provoz ŠD v běžném režimu (06:0017:00)

Čtvrtek 7. 9. 2023

 

 • Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída končí v 10:40
 • Vyučování pro žáky 2. 9. ročníku – dle rozvrhu, bez volitelných předmětů
 • Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. – 9. ročníku: 16:00 – 1.stupeň; 16:30 – 2.stupeň
 • Provoz ŠD v běžném režimu (06:0017:00)

Pátek 8. 9. 2023

 

 • Vyučování pro žáky 1. ročníku + přípravná třída končí v 10:40
 • Vyučování pro žáky 1. 9. ročníku – dle rozvrhu, bez volitelných předmětů
 • Provoz ŠD v běžném režimu (06:0017:00)

 

Od 11.9. – výuka dle rozvrhu, včetně VP, kroužků ŠK a ŠD, projektových kroužků a doučovacích skupin NPO

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy