"škola nás baví"

« zpět

Volný den pro žáky školy - 18. 11. 2022

Volný den pro žáky školy - 18. 11. 2022

03.11.2022

S využitím § 24, odst.2, zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., (o organizaci školního roku) stanovuji na pátek 18. 11. 2022 volný den pro žáky školy.
V uvedený den nebude organizována výuka a vydávání obědů, škola přerušuje činnost ve všech svých součástech.
Stanovené volno je volnem pro žáky školy. Na pracovníky školy se vztahují ustanovení zákoníku práce a vnitřních předpisů organizace.
Třídní učitelé zajistí předání informace zástupům žáka.

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy