"škola nás baví"

« zpět

Pátek 29.09.2023 volný den pro žáky školy

Pátek 29.09.2023 volný den pro žáky školy

21.09.2023

Vážení rodiče, milí žáci,

s využitím § 24, odst.2, zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., (o organizaci školního roku) ve znění pozdějších předpisů stanovuji na pátek 29. 09. 2023 volný den pro žáky školy.
Z důvodu prováděných oprav bude v den volna celá škola odpojena od rozvodu pitné vody, kanalizace a elektřiny. Organizace přerušuje svojí činnost ve všech součástech. V tento den nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně ani zájmové vzdělávání.

Stanovené volno je volnem pro žáky školy. Na pracovníky školy se vztahují ustanovení zákoníku práce a vnitřních předpisů organizace.

Informace pro strávníky ve školní jídelně: obědy na 28. a 29. 09. 2023 budou odhlášeny automaticky.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy