"škola nás baví"

« zpět

Volby do školské rady 2021

20.05.2021

Vážení rodiče,

funkční období ŠKOLSKÉ RADY skončilo během doby covidové. Volby se měly původně konat již na podzim, kvůli uzavření škol byly odloženy. Mám za povinnost vyhlásit volby do Školské rady na další funkční období.

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

 

            Ve smyslu § 167 zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady. Prováděcí pravidla se řídí Volebním řádem č 602/2016, který vydala Rada statutárního Města Chomutova s účinností od 01.01.2017.

 

 1. Stanovení přípravného výboru dle článku III odst.2.

 

Členové přípravného výboru: Mgr. Eva Koprušťáková, p. Adriana Navrátilová, p. Vlasta Melichová

 

 1. Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků dle článku IV.

 

 1. Zákonní zástupci žáka navrhli dva kandidáty do školské rady při zahajovacích třídních schůzkách 03.09.2020.
 2. Přípravný výbor sestaví z navržených kandidátů listinu. Do kandidátní listiny budou zařazeni jen kandidáti, kteří s tím souhlasí.
 3. Přípravný výbor zveřejní kandidátní listinu na informační nástěnce v hale školy a na stránkách www.zspisecna.cz nejpozději do 25.05.2021
 4. Zákonní zástupci obdrží hlasovací lístky se seznamem kandidátů.
 5. Volby proběhnou vhozením hlasovacího lístku do volební urny umístěné ve vrátnici školy dne 24.06.2021 od 7:30 do 16:00.
 6. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 7. Každý zákonný zástupce žáka školy má jeden hlas.
 8. Výsledky voleb zveřejní přípravný výbor nejpozději do 25.06.2021 na nástěnce školy a na webu školy.
 9. Do školské rady budou zvolení dva zástupci zákonných zástupců žáka s nejvyšším počtem hlasů.

 

 

Náhradní termín – bude stanoven dodatečně na základě výsledků prvního kola.

Výsledky voleb zveřejní přípravný výbor nejpozději do 25.06.2021 na nástěnce školy a na webu školy.

 

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy

 

            Ve smyslu § 167 zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady. Prováděcí pravidla se řídí Volebním řádem č 602/2016, který vydala Rada statutárního Města Chomutova s účinností od 01.01.2017.

 

I. Stanovení přípravného výboru dle článku III odst.2.

 

Členové přípravného výboru: Mgr. Eva Koprušťáková, p. Adriana Navrátilová, p. Vlasta Melichová

 

II. Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy dle článku V.

 

 1. Pedagogové odevzdají návrhy na kandidáty vhozením lístku do připravené urny u paní Melichové nejpozději do 24.05.2021 do 14:00.
 2. Navrhovaný pedagog musí souhlasit s kandidaturou.     
 3. Na základě návrhů sestaví Přípravný výbor kandidátní listinu.
 4. Přípravný výbor zveřejní v kanceláři školy kandidátní listinu pedagogů, kteří souhlasí s kandidaturou nejpozději do 25.05.2021 do 16:00.
 5. Pedagogové volí tajnou volbou a hlasovací lístek, který bude k dispozici v kanceláři školy,  odevzdávají vhozením do volební urny u paní Melichové nejpozději do 24.06.2021 do 12:00
 6. Do školské rady budou zvoleni dva zástupci pedagogů s nejvyšším počtem hlasů.

 

Náhradní termín – bude stanoven dodatečně na základě výsledků prvního kola.

Výsledky voleb zveřejní přípravný výbor nejpozději do 25.06.2021 na nástěnce školy a na webu školy.

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy