"škola nás baví"

« zpět

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

31.07.2023

Jako povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů provozujeme vnitřní oznamovací systém. Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete na

 https://app.whispero.eu/f/pr15000lqk94lo2j

Provozovatelem vnitřního oznamovacího systému pro Povinný subjekt je společnost Parhesys s.r.o., IČO: 09903534, se sídlem: Kozí 853/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, který vnitřní oznamovací systém provozuje prostřednictvím své softwarové platformy Whispero. Příslušnou osobou ke dni spuštění je Mgr. Stanislav Zavadil, telefonní číslo +420239050505.

Zaměstnanci a některé další osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti nebo její hrozby. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy