"škola nás baví"

« zpět

Individuální konzultace s pedagogy

Individuální konzultace s pedagogy

16.05.2023

Dle plánu práce pro školní rok 2022/2023 stanovuji termín konzultací pedagogů a zákonných zástupců žáků na 25. 05. 2023.

V době konání individuálních konzultací budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

  • přípravná třída:    
  • první stupeň - 1.- 5. ročník:                  od 15.00 do 17.00 hod
  • druhý stupeň - 6.- 9. ročník:                 od 15.00 do 17.00 hod

Program individuálních konzultací pro zákonné zástupce žáků:

  • hodnocení docházky a kázně – určeno pro třídní učitele žáků
  • hodnocení prospěchu a kázně – určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy

Konzultace jsou organizovány výhradně jako individuální setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy před uzavřením klasifikačního období za 2. pololetí školního roku 2022/2023.

Každý pedagogický pracovník bude v době konání konzultací ve své třídě případně, v kabinetu.

Nejedná se o třídní schůzky. Třídní učitelé nebudou hromadně předávat informace zákonným zástupcům žáků.

V průběhu individuálních konzultací není zajištěn dozor nad žáky ani dětmi v prostorách školy, proto žádám zákonné zástupce žáků, aby nevodili děti s sebou do školy.

Třídní učitelé zajistí předání informace o konání konzultací, zákonným zástupcům žáků prokazatelným způsobem.

Informace o konání konzultací bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy