"škola nás baví"

« zpět

Úprava režimu vyučování – vydání vysvědčení a vysvědčení

Úprava režimu vyučování – vydání vysvědčení a vysvědčení

25.01.2023

Úprava režimu vyučování - 31. 01. 2023

 

 

 • Třídy prvního stupně ukončí výuku podle rozvrhu hodin třetí vyučovací hodinu.
 • Třídy druhého stupně ukončí výuku podle rozvrhu hodin čtvrtou vyučovací hodinu.
 • V průběhu následující vyučovací hodiny vydají třídní učitelé žákům výpisy z vysvědčení.
 • Třídní učitelé odvedou svoji třídu do šatny až o přestávce (1.st – 11:40, 2.st – 12:35).
 • Odpolední vyučování a kroužky organizované pedagogy školy odpadají.

Další pokyny a informace.

 • Úpravu je nutné nahlásit v ŠJ a ŠD.
 • Třídní učitelé zajistí předání informace o úpravě režimu vyučování prokazatelným způsobem zákonným zástupcům žáků.
 • Informace o úpravě režimu vyučování bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. 2. 2023.

 • Třídní učitelé zajistí poučení žáků.
 • V době prázdnin bude přerušen provoz školní jídelny, školní družiny a školního klubu.

Jarní prázdniny jsou v termínu 27. 2. – 5. 3. 2023.

 • Třídní učitelé zajistí poučení žáků.
 • V době prázdnin bude přerušen provoz školní jídelny, školní družiny a školního klubu.