"škola nás baví"

« zpět

Projekt Společnou cestou

Projekt Společnou cestou

11.01.2022

Název projektu: Společnou cestou
Příjemce: Statutární město Chomutov
Partneři: 7 škol zřizovaných SM Chomutov
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926

Popis a cíle projektu: Projekt je zaměřen na podporu města jakožto koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. V rámci projektu budou na odboru školství v Chomutově obsazeny osvědčené pozice koordinátora inkluze a metodika asistentů pedagoga a školních asistentů. Personální pozice vzniknou také na školách, které se do projektu zapojily. Součástí projektu budou rovněž další aktivity zaměřené např. na prevenci školního neúspěchu či zvyšování profesních kompetencí pedagogů.

V rámci předškolního vzdělávání budou podpořeny děti (nejen) ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí takovým způsobem, aby vstupovaly do základních škol adekvátně připravené, jejich přechod na základní školu byl co nejsnazší a nejplynulejší. U základního školství je primární motivace žáků k pravidelné docházce, zlepšení či stabilizace školního prospěchu a prevence rizikového chování u žáků. Aktivity se zaměřují také na prevenci předčasného odchodu žáků ze vzdělávání, podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků a rodičů. Mimo to projekt cílí také na podporu mimoškolních aktivit žáků v rozvoji klíčových kompetencí a gramotností. V neposlední řadě projekt rozvíjí spolupráci mezi mnohými aktéry ve vzdělávání a zaměřuje se na osvětu v tématu společného vzdělávání.

Projekt „Společnou cestou“ je realizován ve spolupráci s partnery:

  • Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335, IČ: 72744260
  • Základní škola Chomutov, Písečná 5144, IČ: 00831476
  • Základní škola Chomutov, Školní 1480, IČ: 46789731
  • Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, IČ: 46789677
  • Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, IČ 46789766
  • Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707
  • Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, IČ 46789758


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

1k

Kroužek fotbalu-2.až 4.tř

St 13:40 -14.25

1

Michal Klimeš

Spol.Cesta

2k

Kroužek fotbalu 5.až 9.tř

Čt 14:00-15:00

1

Michal Klimeš

Spol.Cesta

3k

Kroužek basketbalu 1.st.

Po 7:00 - 7:45

1

Vladimír Dolanský

Spol.Cesta

4k

Kroužek kolektiv. Sport. her 2. st

Po 13.40-14:25

1

Vladimír Dolanský

Spol.Cesta

5k

Přírodovědný kroužek

 

1

Mgr. Eliška Vokatá

Spol.Cesta

6k

Kroužek malý sporťáček

Út 13.30 – 14.30

1

Michal Guček

Spol.Cesta

7k

Jazykový kroužek – Aj

St 12:45- 13:30

1

Mgr. Marcela Málková

Spol.Cesta

8k

Jazykový kroužek – Aj

Út 13:00-14:00

1

Bc. Matěj Tóth

Spol.Cesta

9k

Jazykový kroužek – Aj

Čt 12:45-13:30

1

Mgr. Vanda Kozárová

Spol.Cesta

10k

Jazykový kroužek - Malý angličtinář

Út 12:45-13:30

1

Kristina Junglingová

Spol.Cesta

11k

Zdravotnický kroužek

Čt 6:50 – 7:50

1

Kristina Junglingová

Spol.Cesta

12k

Kroužek čtenářský a dramatický

Čt 11:50 - 12:35

1

Bc. Lenka Karásková

Spol.Cesta

13k

Kroužek čtenářský a dramatický

St 11:50 – 12:35

1

Hana Peterová

Spol.Cesta

1d

Douč  - Matematika a český jazyk

Út 7:00- 7:45

Čt 7:00-7:45

2

Mgr. Naděžda Kloubová

Spol.Cesta

2d

Douč  - Matematika a český jazyk

Po 13.05 – 13.50

Čt 13.05 – 13.50

2

Mgr. Jana Tomčíková Lenka Doudová

Spol.Cesta

3d

Douč  - Matematika a český jazyk

Po 13,05 – 13.50

Čt 13.05 – 13.50

2

Mgr. Alena Vránová

 Jitka Doušová

Spol.Cesta

4d

Douč  - Matematika a český jazyk

Čt 13.05 – 13. 50

Út 13.05 – 13.50

2

Mgr. Martina Hégrová

Eva Regecová

Spol.Cesta

5d

Douč  - Matematika a český jazyk

Út 7.00 – 7.45

Čt 12.15 – 13.00

2

Mgr. Denisa Dologhová

Spol.Cesta

6d

Douč  - Matematika a český jazyk

Út 7.00 – 7.45

St 13:45-14:45

1

1

Ing. Pavlína Lednová

Ing. Petr Thelen

Spol.Cesta

7d

Douč  - Matematika a český jazyk

Po + St 7.00 – 7.45

2

Ing. Pavlína Lednová

Spol.Cesta

8d

Douč  - Matematika a český jazyk

Út 7:00 - 7:45

St 7:00 – 7:45

1

1

Mgr. Jana Chabrová

Ing. Jiří Podolák

Spol.Cesta

9d

Douč  - Matematika a český jazyk

St 7:00-7:45

Pá 7:00-7:45

2

Mgr. Bohumila Rýznerová

Spol.Cesta

10d

Douč  - Matematika a český jazyk

Út + pá 11.45 – 12.30

2

Mgr. Ivana Benešová

Spol.Cesta

11d

Douč  - Matematika a český jazyk

St 7:00-7:45

Pá 7:00-7:45

2

Mgr. Jitka Banovičová

Spol.Cesta

12d

Douč  - Matematika a český jazyk

Čt 12.45 – 13.30

St 12.45 – 13.30

2

Mgr. Ivana Šmejkalová

Mgr. Pavla Pavelková

Spol.Cesta

13d

Douč  - Matematika a český jazyk

Po + čt 12.45 – 13.30

2+1

Mgr. Marcela Málková

Spol.Cesta

14d

Douč  - Matematika a český jazyk

Út 7.00 – 7.45

2+1

Mgr. Radmila Zítková

Spol.Cesta