"škola nás baví"

« zpět

Prevence digitální propasti

Prevence digitální propasti

22.05.2024

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti.

MŠMT poskytne školám finanční prostředky na prevenci digitální propasti, tedy na vytvoření tzv. mobiliáře mobilních digitálních technologií, ze kterého budou školy zapůjčovat potřebným žákům základní digitální zařízení (např. notebook nebo tablet nebo také software) tak, aby je všichni žáci měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

Finanční prostředky jsou určeny pro základní a střední školy a konzervatoře.

Cílem aktivity je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi u znevýhodněných žáků a vedly by k tzv. digitální propasti.

Cílem aktivity je:

  • zpřístupnění mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky vytvořením tzv. mobiliáře těchto zařízení určených k zapůjčování žákům,
  • mít pro žáky k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku i pro výuku distančním způsobem,
  • zajistit, aby nejméně 80 % škol mělo mobilní digitální zařízení k zapůjčení znevýhodněným žákům.

Cílem aktivity není:

  • pořídit nemobilní digitální zařízení nebo digitální zařízení, která přímo nesouvisejí s výukou,
  • vytvořit z mobiliáře „sklad“ a ponechat mobilní digitální zařízení nevyužité pro vzdělávací potřeby žáků.

 

Mezi mobilní digitální technologie patří zejména:

  • Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý mobilní telefon
  • Příslušenství k digitálním mobilním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.)
  • Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.