"škola nás baví"

« zpět

Digitální učební pomůcky

Digitální učební pomůcky

22.05.2024

Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

V roce 2022 MŠMT poskytne mateřským a základním školám a gymnáziím finanční prostředky na nákup digitálních učebních pomůcek, které mají podpořit školy v jejich procesu digitalizace a přispět k proměně obsahu vzdělávání v rámci inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Přitom je kladen důraz u základních škol a gymnázií na implementaci revidovaného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Mezi takové pokročilé digitální učební pomůcky patří například:

  • 3D tiskárny a 3D pera
  • Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality
  • Zařízení spadající do kategorie „Internet věcí“ (Internet of Things, IoT) a badatelská technika, vč. čidel a mikroskopů
  • Geolokační technika
  • Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, robotické stavebnice, mikropočítače
  • Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, kamery apod.
  • Digitální technologie pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.
  • Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu