"škola nás baví"

« zpět

Společnou cestou 2
._holka.jpg._kluk.jpg

Společnou cestou 2

11.01.2023


PROJEKT

"Společnou cestou 2" 0005/PODSKOL/2022


IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných
žáku a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

NA KAŽDÉM
ZÁLEŽÍ

 

NPO