"škola nás baví"

« zpět

Projekt: Prevence ve škole

Projekt: Prevence ve škole

09.01.2022

Název projektu

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“

Registrační číslo projektu, číslo smlouvy

21/SML3047/SoPD/SMT

Předpokládaný začátek realizace projektu

1. 1. 2021

Předpokládaný konec projektu

31. 12. 2021

Celkové náklady projektu

36 560,-

Účast v projektu

 

 

Cílem projektu je :

  • Rozvíjet sociální dovednosti žáků – navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod.
  • Podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času.
  • Seznámit  možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problémů, které mohou žáky potkat.
  • Vytvářet povědomí a informovanost o návykových látkách a jiných sociálně nežádoucích jevech a nepříznivých důsledcích s nimi spojených, podporovat protidrogové postoje a normy.
  • Zvyšovat povědomí o šikaně a kyberšikaně, informovat o způsobech řešení problémů, umožnit žákům rozpoznat, jaké chování může být označeno za (kyber)šikanu a jak předcházet jejímu vzniku.