"škola nás baví"

Cizinci

MultiSoubor zdrojů pro práci žáků cizinců on-line z domova – výuka českého jazyka. Soubor je k využití jak pro pedagogy, vzhledem k tomu, že je k dispozici v 13 jazykových mutacích, je vhodný pro též pro rodiče žáků cizinců.

 

  • Resources for the work of foreign pupils, for teachers and parents, available in 13 language versions
  • Ressourcen für die Arbeit ausländischer Schüler, für Lehrer und Eltern, verfügbar in 13 Sprachversionen
  • Recursos para el trabajo de alumnos extranjeros, para profesores y padres, disponibles en 13 versiones lingüísticas
  • Ressources pour le travail des élèves étrangers, pour les enseignants et les parents, disponibles en 13 versions linguistiques
  • Tài nguyên cho công việc của học sinh nước ngoài, dành cho giáo viên và phụ huynh, có sẵn trong 13 phiên bản ngôn ngữ
  • Ресурсы по работе иностранны учеников, для учителей и родителей, доступны в 13 языковы версия

 

Online PDF / Word »