"škola nás baví"

« zpět

Buřty, les i workout
._019D1533-0F5C-4960-8E9F-BB9D470B5F11.jpg._BD5B9662-B18D-441A-A807-6FC26FCCF51E.jpg._E34402B2-7FB1-4266-9213-A771D97639A3.jpg._F0C75859-D320-49EE-BC08-A015E292FC73.jpg._F1A196D8-E9EE-41BF-AFED-09B65EE3979F.jpg

Buřty, les i workout

21.06.2022

Turistický pochod, cvičení v přírodě a překonávání přírodních překážek – i to je povinné učivo tělesné
výchovy 3.ročníku. Ve středu 15.6. se žáci 3.B vydali plnit tyto úkoly do přírody. Nejprve došli na
Kamenný vrch, tam si opekli donesené buřtíky, proběhli se po lese a cestou zpět navštívili
workoutové hřiště. Dopoledne uteklo jako voda. V Eldorádu nebyli třeťáci jistě naposledy, rádi se tam
budou vracet.