"škola nás baví"

« zpět

Dotazníkové šetření Kalibro  - „Škola a já“

Dotazníkové šetření Kalibro  - „Škola a já“

19.09.2023

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěl bych Vás požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku „Škola a já“, který si pro nás u společnosti Kalibro objednalo Statutární město Chomutov.
Dotazníkového šetření  se mohou zúčastnit žáci, jejich rodiče, učitelé, nepedagogičtí pracovníci školy a vedení školy.
Mladším žákům ve 2. a 3. třídách jsme připravili papírovou formu dotazníku. Starší žáci si mohou vyplnit dotazníky online v rámci hodin informatiky.  Prvních tříd se dotazníkové šetření netýká.
Všichni rodiče dostanou do Bakaláře – Komensu odkazy na rodičovský dotazník nejpozději v pátek 22.09.2023. 
Dotazníky prosím vyplňte v termínu od 25.09. do 08.10.2023.
Pokud si z jakéhokoliv důvodu nepřejete, aby vaše dítě vyplňovalo anonymní dotazník, napište zprávu třídnímu učiteli.
Výstupy projektu KALIBRO se stanou pro vedení školy velmi užitečným nástrojem při plánování dalšího směřování školy a zkvalitnění poskytovaných služeb. 
Předem děkuji za spolupráci.
Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy