"škola nás baví"

« zpět

Elektronický docházkový systém školy - Čipy a jejich využití

Elektronický docházkový systém školy - Čipy a jejich využití

15.09.2020

Vážení rodiče,

z důvodu zajištění maximální bezpečnosti žáků a zvýšení komfortu používaní prostor i zařízení školy, se od 01. 10. 2020 na naší škole začne používat Elektronický docházkový systém Vis Plzeň.

Každý žák při příchodu do školy přiloží svůj čip ke čtečce, která je umístěna v hale školy u hlavního vchodu. Tím potvrdí svou přítomnost nebo odchod z budovy. Rodiče žáka budou informováni zprávou, pokud žák do školy nedorazí.

Při použití čipu, se žák automaticky zapíše do elektronické třídní knihy v systému Bakaláři.

Čip budou žáci používat také:

  • ve školní jídelně při výdeji stravy (nahrazují nefunkční kartičky)
  • při přístupu do šatny v pavilonu A
  • ve školní studovně
  • při půjčování knih
  • pro šatní skříňky v pavilonu B
  • v nápojovém automatu
  • ad.

 

Informace o přesném počtu žáků v budově jsou také důležité pro složky IZS při vzniku mimořádné události.

Čipy se nakupují ve školní jídelně u paní Ivety Heischmannové, vedoucí školního stravování. Cena čipu je 115 Kč. Při ukončení docházky žáka do školy se neporušený a funkční čip vrací škole. Škola vyplatí zpět celou cenu čipu, tedy 115 Kč.

Z důvodu zastaralosti a nedostupnosti náhradních dílů pro původní terminály systému Vis (instalované v roce 1999) se ve škole přestanou používat původní laminované obědové kartičky. Neporušené, nezlomené a funkční laminátové kartičky lze vracet u paní Ivety Heischmannové stejně jako čipy. Cena laminátové kartičky je 35 Kč.

 

V Chomutově, dne 14.09.2020

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy