"škola nás baví"

« zpět

Harmonogram přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ pro školní rok 2021/2022

26.01.2021

Harmonogram přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ pro školní rok 2021/2022

Dobrý den, 
z důvodu konání přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022, níže uvádíme konkrétní změny, které v průběhu řízení nastaly. 
Do 8. 3. Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům na internetových stránkách školy.
Do 15. 3. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) informuje ředitele střední školy, že uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) v obou termínech na této škole.
Do 19. 3. Ředitel střední školy sdělí uchazečům, že rozhodl o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky z důvodu, že počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
Dne 28. 4. – 30. 4. Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou (řádný termín)
Dne 12. 5. – 14. 5. (10 pracovních dní od vyhlášení výsledků školou) nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (s výjimkou uchazečů konajících přijímací zkoušky v náhradním termínu a uchazečů přijatých na základě odvolání)
Výčet celého harmonogramu naleznete v přílohách.

S pozdravem

Mgr. Barbora Sirůčková
Kariérový poradce