"škola nás baví"

« zpět

Individuální konzultace s pedagogy - 09.01.2020
._konzultace-09012020.jpg

Individuální konzultace s pedagogy - 09.01.2020

07.01.2020

Dle plánu práce pro školní rok 2019/2020 stanovuji termín konzultací pedagogů a zákonných zástupců žáků na 09. 01. 2020.

V době konání individuálních konzultací budou na pracovišti přítomni všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů.

  • přípravná třída:    
  • první stupeň 1.- 5. ročník.:                    od 15.00 do 17.00 hod
  • druhý stupeň 6.- 9. ročník:                   od 15.00 do 17.00 hod

Program individuálních konzultací pro zákonné zástupce žáků:

  • hodnocení docházky a kázně – určeno pro třídní učitele žáků
  • hodnocení prospěchu a kázně – určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy