"škola nás baví"

« zpět

Individuální konzultace s pedagogy – 1/2 šr 2021/2022

Individuální konzultace s pedagogy – 1/2 šr 2021/2022

30.12.2021

Vážení rodiče

Dle plánu práce pro školní rok 2021/2022 stanovuji termín konzultací pedagogů a zákonných zástupců žáků na 06. 01. 2022.

    první stupeň 1.- 5. ročník.:        od 15.00 do 17.00 hod
    druhý stupeň 6.- 9. ročník:        od 15.00 do 17.00 hod


Program individuálních konzultací pro zákonné zástupce žáků:
•    hodnocení docházky a kázně – určeno pro třídní učitele žáků
•    hodnocení prospěchu a kázně – určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy

Konzultace jsou organizovány jako individuální setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy.

Zákonní zástupci mohou posílat dotazy přes Bakaláře – Komens, případně si domluvit online schůzku s pedagogem na Google – MEET nebo Classroom.

Třídní učitelé zajistí předání informace o konání konzultací, zákonným zástupcům žáků prokazatelným způsobem.
Informace o konání konzultací bude zveřejněna na webu školy.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy