"škola nás baví"

« zpět

Individuální konzultace s pedagogy – 2/2 šr 2023/2024

Individuální konzultace s pedagogy – 2/2 šr 2023/2024

13.05.2024

Dle plánu práce pro školní rok 2023/2024 stanovuji termín konzultací pedagogů a zákonných zástupců žáků na 23. 05. 2024.

první stupeň 1.- 5. ročník.:        od 15.00 do 17.00 hod
druhý stupeň 6.- 9. ročník:        od 15.00 do 17.00 hod

Program individuálních konzultací pro zákonné zástupce žáků:
•    hodnocení docházky a kázně – určeno pro třídní učitele žáků
•    hodnocení prospěchu a kázně – určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy

Konzultace jsou organizovány výhradně jako individuální setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy před uzavřením klasifikačního období za 2. pololetí školního roku 2023/2024.
Každý pedagogický pracovník bude v době konání konzultací ve své třídě případně, v kabinetu.
Vybraní asistenti pedagogů budou k dispozici nejdříve v 15:30. 

Nejedná se o třídní schůzky. Třídní učitelé nebudou hromadně předávat informace zákonným zástupcům žáků.

V průběhu individuálních konzultací není zajištěn dozor nad žáky ani dětmi v prostorách školy, proto žádám zákonné zástupce žáků, aby nevodili děti s sebou do školy.

Třídní učitelé zajistí předání informace o konání konzultací, zákonným zástupcům žáků prokazatelným způsobem.
Informace o konání konzultací bude zveřejněna na webu školy a v bakaláři.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy