"škola nás baví"

« zpět

Individuální ONLINE konzultace s pedagogy – 1/2 šr 2022/2023

03.01.2023

Dle plánu práce pro školní rok 2022/2023 stanovuji termín konzultací pedagogů a zákonných zástupců žáků na 05. 01. 2023.

  • první stupeň 1.- 5. ročník.:                    od 15.00 do 17.00 hod (ONLINE)
  • druhý stupeň 6.- 9. ročník:                   od 15.00 do 17.00 hod (ONLINE)

 

Program individuálních konzultací pro zákonné zástupce žáků:

  • hodnocení docházky a kázně – určeno pro třídní učitele žáků
  • hodnocení prospěchu a kázně – určeno pro všechny pedagogické pracovníky školy

Konzultace jsou organizovány jako individuální setkání zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy.

Zákonní zástupci mohou posílat dotazy přes Bakaláře – Komens, případně si domluvit online schůzku s pedagogem na Google – MEET nebo Classroom.

Třídní učitelé zajistí předání informace o konání konzultací, zákonným zástupcům žáků prokazatelným způsobem.

Informace o konání konzultací bude zveřejněna na webu školy.

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy