"škola nás baví"

« zpět

Informace k nástupu žáků 1.a 2. stupně ZŠ od 30. 11. 2020
._rozvrh-SD-od-30112020.png._vykricnik2.jpg

Informace k nástupu žáků 1.a 2. stupně ZŠ od 30. 11. 2020

26.11.2020

PROSÍM POZOR - ÚPRAVA ROZVRHU PREZENČNÍ VÝUKY U ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ ZŠ !

Vážení rodiče, mílí žáci

Od pondělí se ve škole opět mění organizace výuky.

Od 30.11. 2020:

  • je ve škole povolena osobní přítomnost dětí zařazených do přípravné třídy a žáků celého 1. stupně ZŠ (1.-5. ročník). Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční (každodenní) výuka.
  • je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 9. ročníků. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční (každodenní) výuka bez střídání týdnů.
  • je ve škole povolena osobní přítomnost žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. 

Přehled prezenční (denní) výuky ve škole od 30.11.2020 pro žáky 6. až 9. ročníků podle běžného rozvrhu 

30.11. - 04.12.

07.12. - 11.12.

14.12. - 18.12.

21.12. - 25.12.

04.01. - 08.01.

6.A

6.B

6.A

6.B

6.A

7.A

7.B

7.A

7.B

7.A

8.A

8.B

8.A

8.B

8.A

9.A

9.A

9.A

9.A

9.A

9.B

9.B

9.B

9.B

9.B

Třídy, které se v daném týdnu nebudou vzdělávat prezenčně, mají distanční výuku přes Komens.


Výuka Tělesné výchovy  během prezenční výuky

 

Bc. Daniel Pokorný

6.A

7.A

8.A

 

Bc. Dita Bolomská

6.B

7.B

8.B

9.B

Bc. Michal Klimeš

9.A

   

Náplň hodiny TV určuje vyučující.


Volitelné předměty budou vyučovány pouze distančně.

7. ročník

Informační a komunikační technologie – Bc. Michal Klimeš

Sportovní výchova – Bc. Daniel Pokorný

Sportovní výchova – Bc. Dita Bolomská

Praktická výuka vaření a stolování – Mgr. Alena Hovorková

Užité výtvarné činnosti - Mgr. Vanda Kozárová

8. ročník

Sportovní výchova – Bc. Daniel Pokorný

Sportovní výchova – Bc. Dita Bolomská

Praktická výuka vaření a stolování – Mgr. Alena Hovorková

Užité výtvarné činnosti – Mgr. Naděžda Kloubová

9. ročník

Dramatická výchova – Mgr. Denisa Šťastná

Praktikum z technických činností – p.uč. Vlastimil Kocourek

Sportovní výchova – Mgr. Lenka Fisková


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní ŠD – 7.00 – 7.40 – žáci ve svých třídách pod dozorem AP na chodbách.


Kroužky a doučování budou probíhat přednostně prezenční formou - musí být dodržena homogenita skupiny žáků jedné třídy. Každý vedoucí kroužku oznámí (od 30.11. do 04.12.) žákům způsob fungování kroužku.


Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině. Děti musí mít každý den 2-3 čisté roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek.

Upozorňujeme, že během výuky bude probíhat časté větrání v učebnách i společných prostorách školy. Je tedy nutné si do školy vzít teplejší oblečení (mikina, dlouhé kalhoty, svetr atd.).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.