"škola nás baví"

« zpět

Informace k návratu dětí a žáků do školy od 12.04.

08.04.2021

Informace k návratu dětí a žáků do školy od 12.04.


Vážení rodiče
Upozorňujeme, že přítomnost žáků na každodenní prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Možnosti provedení testování dětí a žáků

a) Testování v kmenové třídě bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek první vyučovací hodinu s třídní učitelkou a asistentem pedagoga.
b) Testování s rodičem (případně pověřeným zástupcem) – bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek, pouze ve vrátnici, za dohledu zaměstnance školy.

Video návod k testování dětí a žáků - https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Informační web MŠMT - https://testovani.edu.cz/ 


Testování se neprovádí    
a) u osob, které dodají potvrzení o negativním výsledeku RT-PCR nebo POC testu z odběrového místa (potvrzení nesmí být starší než 48 hodin)
b) u osob, které dodají potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID (max 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem) 
c) u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, dle platného předpisu
d) u osob, které konají individuální konzultaci (žák x pedagog)


V případě pozitivního testu alespoň jednoho žáka bude příslušný žák (pondělí) nebo celá třída (čtvrtek) bezodkladně předán(i) zákonným zástupcům. Žák dostane potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce je povinen nechat otestovat žáka.(kontrolní PCR test)

Provoz Školní družiny - pouze pro žáky 1.-3.ročníků, přípravných tříd a děti IZS

  •  ráno od 7:00 v kmenových třídách pod dozorem asistentů pedagoga
  • odpoledne v učebnách ŠD (pavilon A) do 16:00)

Rozpis na rotační výuku od 12. 4. 2021 pro první stupeň a přípravné třídy

Lichý týden

TřídaPočet žákůTřídní učitelAsistent pedagogaŠkolní družina
0.A, 0.B14; 15p. Peterová, p. Karáskováp. Doušováp. Doušová, p. Kotlárová
1.B25p. Tomčíkováp. Doudováp. Navrátilová
2.C16p. Málkováp. Králíčkováp. Králíčková
4.C19p. Dologhováp. Guček-
3.A22p. Šmejkalováp. Kotlárováp. Jíchová
4.A19p. Krhounováp. Holečková-
2.A19p. Hégrováp. Regecováp. Janoštíková
5.C22p. Korábováp. Kirnová-
-171-p. Doudovádozor nad testováním u šaten

Sudý týden

TřídaPočet žákůTřídní učitelAsistent pedagogaŠkolní družina

0.A, 0.B

14; 15p. Peterová, p. Karáskováp. Regecováp. Kralíčková
5.B21p. Benešováp. Doudová-
2.B17p. Zítkováp. Králíčkováp. Janoštíková
3.B23p. Pavelkováp. Kotlárováp. Jíchová
1.A22p. Vránováp. Doušováp. Navrátilová
5.A22p. Rýznerováp. Kirnová-
4.519p. Banovičováp. Guček-
-153-p. Holečkovádozor nad testováním u šaten