"škola nás baví"

« zpět

Informace k návratu dětí a žáků do školy od 12.04.

08.04.2021

Informace k návratu dětí a žáků do školy od 12.04.

 Odkaz pro cizince/link for foreigners/cсылка для иностранцев/посилання для іноземців/liên kết cho người nước ngoài/гадаадын иргэдэд зориулсан холбоос


Vážení rodiče
Upozorňujeme, že přítomnost žáků na každodenní prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Možnosti provedení testování dětí a žáků

a) Testování v kmenové třídě bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek první vyučovací hodinu s třídní učitelkou a asistentem pedagoga. Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělaly rodiče dětem doma. Třídní učitelka ani asistent pedagoga nebudou poskytovat podporu při provádění donesených testů.
b) Testování s rodičem (případně pověřeným zástupcem) – bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek, pouze ve vrátnici, za dohledu zaměstnance školy.

Video návod k testování dětí a žáků - https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Informační web MŠMT - https://testovani.edu.cz/ 


Testování se neprovádí    
a) u osob, které dodají potvrzení o negativním výsledeku RT-PCR nebo POC testu z odběrového místa (potvrzení nesmí být starší než 48 hodin)
b) u osob, které dodají potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění COVID (max 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem) 
c) u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, dle platného předpisu
d) u osob, které konají individuální konzultaci (žák x pedagog)


V případě pozitivního testu alespoň jednoho žáka bude příslušný žák (pondělí) nebo celá třída (čtvrtek) bezodkladně předán(i) zákonným zástupcům. Žák dostane potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce je povinen nechat otestovat žáka.(kontrolní PCR test)

Provoz Školní družiny - pouze pro žáky 1.-3.ročníků, přípravných tříd a děti IZS

  •  ráno od 7:00 v kmenových třídách pod dozorem asistentů pedagoga
  • odpoledne v učebnách ŠD (pavilon A) do 16:00

 

Ošetřovné a rotační výuka/ často kladené dotazy - MPSV:  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Rozpis na rotační výuku od 12. 4. 2021 pro první stupeň a přípravné třídy

Lichý týden

TřídaPočet žákůTřídní učitelAsistent pedagogaŠkolní družina
0.A, 0.B14; 15p. Peterová, p. Karáskováp. Doušováp. Doušová, p. Kotlárová
1.B25p. Tomčíkováp. Doudováp. Navrátilová
2.C16p. Málkováp. Králíčkováp. Králíčková
4.C19p. Dologhováp. Guček-
3.A22p. Šmejkalováp. Kotlárováp. Jíchová
4.A19p. Krhounováp. Holečková-
2.A19p. Hégrováp. Regecováp. Janoštíková
5.C22p. Korábováp. Kirnová-
-171-p. Doudovádozor nad testováním u šaten

Sudý týden

TřídaPočet žákůTřídní učitelAsistent pedagogaŠkolní družina

0.A, 0.B

14; 15p. Peterová, p. Karáskováp. Regecováp. Kralíčková
5.B21p. Benešováp. Doudová-
2.B17p. Zítkováp. Králíčkováp. Janoštíková
3.B23p. Pavelkováp. Kotlárováp. Jíchová
1.A22p. Vránováp. Doušováp. Navrátilová
5.A22p. Rýznerováp. Kirnová-
4.519p. Banovičováp. Guček-
-153-p. Holečkovádozor nad testováním u šaten