"škola nás baví"

« zpět

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

21.04.2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Jednotnou přijímací zkoušku bude v letošním školním roce konat přes 90 tisíc uchazečů

Centrum zveřejnilo statistickou analýzu, ve které naleznete podrobné informace o počtech a struktuře podaných přihlášek k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2019/2020.

Do oborů vzdělání, ve kterých je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, se v letošním školním roce přihlásilo celkem přes 93 tisíc uchazečů. Do čtyřletých oborů a nástavbových studií se k jednotné přijímací zkoušce přihlásilo přes 69 tisíc uchazečů, což je o téměř 4,5 tisíce uchazečů více než v roce 2019. Jednotnou přijímací zkoušku v rámci přijímacího řízení na šestiletá gymnázia bude letos konat přes 5,5 tisíce uchazečů, na osmiletá gymnázia letos podalo přihlášku přes 19 tisíc uchazečů. V obou případech se jedná o počty srovnatelné s předchozím školním rokem.