"škola nás baví"

« zpět

Informace k provozu školy od 17.05.2021

12.05.2021

Vážení rodiče,milí žáci,

od 17.05.2021 se opět mění organizace výuky ve škole.

OBECNÉ INFORMACE

 • Do budovy školy, ŠD a ŠJ mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků infekčního virového onemocnění. (rýma, kašel, dýchavičnost, zvýšená teplota)
 • Žák s příznaky respirační choroby nebo pozitivním výsledkem testu bude odveden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem.
 • Vstup zákonných zástupců dětí a žáků školy je omezen na nezbytné úkony a časový úsek – např. asistence při testování, vyzvedávání pozitivně testovaného nebo onemocnění vykazujícího žáka, apod.
 • Podmínkou účasti žáků ve škole je testování.
 • Výuka probíhá podle standardního rozvrhu tříd. 
 • Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor (ochranný prostředek musí splňovat normy ČSN EN 14683+AC nebo respirátor FFP2/KN 95).
 • Vyučující mohou po nezbytně dlouhou dobu používat ochranný štít. Rozestup mezi učitelem a žákem musí být alespoň dva metry.
 • Roušku smí žák sundat pouze na pokyn pedagoga.
 • Pohyb žáků po chodbách je povolen pouze při přesunech mezi učebnami a použití toalet, jinak je volný pohyb zakázán. 
 • Během výchovně vzdělávací činnosti bude probíhat pravidelné větrání a dezinfekce prostor. Doporučujeme žákům přiměřené oblečení.

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ

 • žáci prvního stupně a děti přípravných tříd: všichni prezenční vzdělávání (každodenní ve škole), rotační výuka je ukončena
 • žáci druhého stupně: rotační výuka (třídy A - PREZENČNĚ - 6.A, 7.A, 8.A, 9.A)
 • žáci druhého stupně: rotační výuka (třídy B - DISTANČNĚ / ONLINE - 6.B, 7.B, 8.B, 9.B) - rozvrh online výuky viz. přílohy

TESTOVÁNÍ

 • žáci prvního stupně a děti přípravných tříd: jednou týdně v pondělí nebo po prvním příchodu do školy
 • žáci druhého stupně: 2x týdně - pondělí a čtvrtek

informace k testování na webu MŠMT: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

 • ŠD - normální "předkovidový"provoz; ranní (od 6:00) i konečná družina (do 17:00) - pavilon A - ŠD
 • ŠD - kroužky pro prezenčně vzdělávané děti jsou povolené
 • ŠK - kroužky pro prezenčně vzdělávané děti jsou povolené

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠJ

 • distančně vzdělávaní žáci si mohou vyzvednout oběd: 13.50 - 14.20
 • prezenčně vzdělávaní žáci školy konzumují oběd přímo ve školní jídelně na určeném místě pod dohledem doprovázejícího pedagoga: 11.40 - 13.30
 • zaměstnanci školy konzumují oběd přímo ve školní jídelně: 11.40 - 13.30

Žádám žáky (případně rodiče), aby si zajistili objednávku stravy na www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci. Případné dotazy směřujte na vedoucí školního stravování, paní Heischmannovou (i.heischmannova@zspisecna.cz)