"škola nás baví"

« zpět

Informace k provozu školy od 18.11.2020
._od-18112020.jpg

Informace k provozu školy od 18.11.2020

13.11.2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

 

Vážení rodiče, mílí žáci

Dle usnesení vlády ČR je částečně obnoven provoz základní školy.

Je povolena osobní přítomnost dětí zařazených do přípravné třídy a žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka.

 

Pro ostatní žáky (3.-9.ročník) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i ve školní družině. Děti musí mít každý den 2-3 čisté roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek.

 

Upozorňujeme, že během výuky bude probíhat časté větrání v učebnách i společných prostorách školy. Je tedy nutné si do školy vzít teplejší oblečení (mikina, dlouhé kalhoty, svetr atd.).

 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY – pouze pro žáky 1. a 2. ročníku od 7:00 do 8:00 (přímo v kmenových učebnách), dále dle rozpisu

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA – výdej obědů

 

12:00 – 12:45 - žáci 1. a 2. ročníku dle rozpisu

11:00 – 11:40 - správní zaměstnanci

13:15 – 14:15 - žáci na distanční výuce (výdej do vlastních jídlonosičů)

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost i v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.