"škola nás baví"

« zpět

Informace k provozu školy od 24.05.2021

19.05.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 24.05.2021 se opět mění organizace výuky ve škole.

 

PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ A ÚPRAVA VYUČOVÁNÍ

 • žáci prvního stupně a děti přípravných tříd: všichni prezenční vzdělávání (každodenní ve škole)
 • žáci druhého stupně mimo 7.B: všichni prezenční vzdělávání (každodenní ve škole), rotační výuka je ukončena
 • žáci 7.B: do 24.05.2021 nařízená karanténa. Do školy půjdou nejdříve 25.05.2021 podle výsledků  PCR testů.
 • pro prezenčně vzdělávané žáky platí běžný "předkovidový" rozvrh hodin včetně odpoledního vyučování
 • Homogenita tříd a skupin není povinná
 • Sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech jsou povoleny
 • Sportovní činnosti venku jsou povoleny
 • Zpěv není povolen
 • Kroužky a doučovací skupiny jsou povoleny

 

OBECNÉ INFORMACE

 • Do budovy školy, ŠD a ŠJ mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků infekčního virového onemocnění. (rýma, kašel, dýchavičnost, zvýšená teplota)
 • Žák s příznaky respirační choroby nebo pozitivním výsledkem testu bude odveden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem.
 • Vstup zákonných zástupců dětí a žáků školy je omezen na nezbytné úkony a časový úsek – např. asistence při testování, vyzvedávání pozitivně testovaného nebo onemocnění vykazujícího žáka, apod.
 • Podmínkou účasti žáků ve škole je testování.
 • Výuka probíhá podle standardního rozvrhu tříd.
 • Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor (ochranný prostředek musí splňovat normy ČSN EN 14683+AC nebo respirátor FFP2/KN 95).
 • Vyučující mohou po nezbytně dlouhou dobu používat ochranný štít. Rozestup mezi učitelem a žákem musí být alespoň dva metry.
 • Roušku smí žák sundat pouze na pokyn pedagoga.
 • Pohyb žáků po chodbách je povolen pouze při přesunech mezi učebnami a použití toalet, jinak je volný pohyb zakázán.
 • Během výchovně vzdělávací činnosti bude probíhat pravidelné větrání a dezinfekce prostor. Doporučujeme žákům přiměřené oblečení.
 • Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.
 •  

TESTOVÁNÍ

 • žáci prvního a druhého stupně a děti přípravných tříd: jednou týdně v pondělí nebo po prvním příchodu do školy
 • informace k testování na webu MŠMT: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
 • Používáme dodané testy: LEPU, Singclean,Flowflex, HangSejoy

https://www.youtube.com/watch?v=mvnmJBejP3c&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=1s

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

 • ŠD - normální "předkovidový" provoz; ranní (od 6:00) i konečná družina (do 17:00) - pavilon A - ŠD
 • ŠD - kroužky pro prezenčně vzdělávané děti jsou povolené
 • ŠK - kroužky pro prezenčně vzdělávané děti jsou povolené
 • Zpěv není povolen

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠJ

 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení
 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • žáci v karanténě (mají zakázaný vstup): pověřená osoba, která není v karanténě a je bez příznaků onemocnění může vyzvednout oběd: 13.50 - 14.20
 • prezenčně vzdělávaní žáci školy konzumují oběd přímo ve školní jídelně na určeném místě pod dohledem běžného pedagogického dozoru ŠJ: 11.40 - 13.30

 

Žádám žáky (případně rodiče), aby si zajistili objednávku stravy na www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci. Případné dotazy směřujte na vedoucí školního stravování, paní Heischmannovou. (i.heischmannova@zspisecna.cz)

 

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy