"škola nás baví"

« zpět

Informace k provozu školy OD 26. DUBNA 2021

Informace k provozu školy OD 26. DUBNA 2021

22.04.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Nově se umožňuje skupinová konzultace žáků 2. stupně ohroženým školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.
  • Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.
  • Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).