"škola nás baví"

« zpět

Informace pro rodiče dětí a žáků - zaměstnance IZS

Informace pro rodiče dětí a žáků - zaměstnance IZS

08.04.2021

Informace pro rodiče dětí a žáků - zaměstnance IZS

Vážení rodiče, 

Nouzový stav končí dne 11. 04. 2021.

Od 12.04.2021 zabezpečujeme "Dětem IZS", které jsou žáky 1. stupně naší školy a vztahuje se na ně rotační výuka, celodenní dohled ve školní družině a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku pod dohledem zaměstnance školy.  Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování ( pondělí a čtvrtek ) obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Nezapomeňte si objednat obědy na www.strava.cz

Dohled zabezpečujeme pouze v pracovní dny – od 7:00 do 16:00.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Vážení rodiče - zaměstnanci IZS, žádám Vás o rychlou zpětnou vazbu. Pokud budete tuto službu využívat, informujte neprodleně třídní učitelku vašeho dítěte. 

 

Děkuji a přeji klidné dny.

Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy